669 - Alstublieft bid dit Kruistochtgebed (92) voor de Genade van Standvastigheid
Zondag 6 januari 2013, 17.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is door de Heilige Geest dat onbekenden, van over de hele wereld, nu antwoorden op deze oproep van de Hemel. Het kan enkel door de kracht van de Heilige Geest gebeuren dat zoveel duizenden zielen samenkomen met liefde in hun hart om Mijn Kruistocht-gebedsgroepen bij te wonen.

Jullie zullen onmiddellijk weten wanneer een zending van Godswege authentiek is, door de aantallen die geroepen worden en die zich als één man verenigen in Mijn heilige Naam.

Geen vragen worden gesteld. Geen geld wordt nagestreefd. Geen argumenten. Allen komen eenvoudig samen uit liefde voor Mij. Omwille van het antwoord van zo velen op Mijn kruistochtgebeden, in zo vele landen, geef Ik hun nu deze zegening.

Mijn geliefde leerlingen, jullie schenken Mij grote vreugde en troost. Voor de trouw en de standvastigheid die jullie getoond hebben, zegen Ik jullie met de gave van de Heilige Geest.

Vanaf deze dag zal Ik jullie voor elke taak die jullie ondernemen, om Mij te helpen zielen te redden voor Mijn Tweede Komst, een speciale genade schenken die jullie onmiddellijk zullen herkennen. Het is de genade van standvastigheid bij tegenspoed.

Alstublieft, bid dit Kruistochtgebed (92) voor de genade van Standvastigheid

O lieve Jezus, ik vraag U om de gave van standvastigheid.

Ik smeek U mij de genaden te verlenen die ik nodig heb

om Uw Allerheiligste Woord in stand te houden.

Ik vraag U mij te bevrijden van alle aanhoudende twijfels.

Ik vraag U mijn ziel te overstromen met vriendelijkheid, geduld en standvastigheid.

Help mij waardig te blijven wanneer ik in Uw Heilige Naam beledigd word.

Maak mij sterk en bedek mij met de genade om te blijven verdergaan, zelfs wanneer ik moe ben, kracht tekort kom en geconfronteerd word met al de komende beproevingen, terwijl ik onvermoeibaar werk om U te helpen de mensheid te redden. Amen.

Ga, Mijn dierbare volgelingen, en weet dat Mijn Hart barst van liefde en vreugde wanneer Ik jullie liefde zie waarmee jullie Mijn oproep beantwoorden.

Ik bemin jullie. Ik bedek jullie met Mijn Kostbaar Bloed.

Jullie Jezus