668 - De Maagd Maria - De komende tijden zullen voor alle Christenen een uitdaging vormen
Vrijdag 4 januari 2013, 12.30 u.

Mijn lieve kinderen, jullie moeten bidden opdat de Christelijke Kerken zich zouden bewust worden van de Waarheid van deze Boodschappen. Het zal door de macht van hun aantal zijn  dat zij de Leer van mijn Zoon zullen blijven handhaven.

Hij, mijn dierbare Zoon, verlangt naar de trouw van al Zijn volgelingen. Jullie moeten bidden dat diegenen die in Zijn Kerken verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse verkondiging van Zijn Heilig Woord, Hem altijd trouw blijven.  

Ik moet jullie dringend verzoeken niet te luisteren naar gelijk welke nieuwe doctrine die jullie zal aangeboden worden in de Naam van mijn Zoon, Jezus Christus, maar die niet komt in Zijn Heilige Naam.

De komende tijden zullen voor alle Christenen een uitdaging vormen. Jullie zullen grote volharding nodig hebben indien jullie verlangen God trouw te blijven.

Wanneer jullie uitgedaagd, geïntimideerd en vervolgd worden door andere Christenen om nieuwe wetten te aanvaarden, waarvan jullie in je hart weten dat die niet van God komen, dan moeten jullie dit Kruistochtgebed bidden om zuiver te blijven in jullie Geloof.

Kruistochtgebed (91) - Houd mij zuiver in mijn Geloof

O Heilige Moeder van Redding,

bescherm mij in mijn uur van nood, wanneer ik met het kwaad geconfronteerd wordt.

Help mij, zonder enige vrees in mijn ziel,

krachtig en moedig het Woord van God te verdedigen,

Bid dat ik trouw mag blijven aan de Leer van Christus

en dat ik mijn angsten, zorgen en verdriet volledig kan overgeven.

Help mij zodat ik onbevreesd vooruit kan gaan op deze eenzame weg,

om de Waarheid van het Heilig Woord van God te verkondigen,

zelfs wanneer de vijanden van God deze taak bijna onmogelijke maken.

O Heilige Moeder, op uw voorspraak vraag ik

dat het geloof van alle Christenen, tijdens de vervolging,

altijd sterk zou blijven.  Amen

Kinderen, jullie moeten onthouden dat wanneer jullie geloof voortdurend uitgedaagd, beledigd en bespot wordt, mijn Zoon met jullie meelijdt. Dit lijden en deze vervolging zijn zoals ze waren ten tijde van Zijn wrede proces, waarbij Hij beschuldigd werd van ketterij terwijl Hij slechts de Waarheid sprak. 

Wanneer de Waarheid gesproken wordt lokt dat controverse uit, boosheid en soms geweld.

Weet dat mijn Zoon jullie de kracht zal geven die jullie zullen nodig hebben om deze tijd van grote moeilijkheden te verduren.

Luister kinderen naar mijn oproep. Ik zal voor jullie ten beste spreken, om jullie sterk te houden en mijn Zoon zal jullie met bijzondere genaden overstromen om jullie in staat te stellen te vermijden dat jullie zouden geïntimideerd worden om godslasterlijke wetten aan te nemen, die een grote breuk in de Christelijke Kerken zullen teweeg brengen, vooral in de Katholieke Kerk.

Ik bemin jullie en bied jullie mijn gebeden bij elke etappe van jullie reis op het pad van de Waarheid.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding