667 - Ik doe een oproep tot al diegenen die onzeker zijn over het feit of Ik Besta of niet.
Donderdag 3 januari 2013, 21.10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik doe een oproep tot al diegenen die onzeker zijn over het feit of Ik Besta of niet.

Ik weet hoe moeilijk het voor jullie is om te geloven in een ander leven dan datgene wat jullie nu leven. Ik weet dat jullie het lastig hebben om in Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid te geloven. Maar weet dat wanneer jullie iemand liefhebben, het de Tegenwoordigheid van God is die deze Gave in jullie ziel toestaat. Gebruik deze liefde om een beroep te doen op Mij en Ik zal tot jullie hart spreken.

Dit is een periode waarin jullie, zeer spoedig en instinctief zullen weten dat vele gebeurtenissen in de wereld veroorzaakt worden door het kwaad dat aanwezig is in de harten van  mensen met wreedheid in hun ziel.

Dit is de tijd waarin Ik Mijn Stem onder jullie zal laten horen. Ik spreek door Mijn profeten met de bedoeling jullie te verlichten zodat Ik jullie de Liefde kan tonen die Ik voor jullie heb. 

Trek niet weg van Mij. Er is een vonkje van herkenning voor Mij in jullie ziel. Het is nu tijd voor jullie om na te denken over jullie toekomst, want jullie moeten het volgende weten. 

Zonder Mij, zonder Mijn Liefde en Mijn Barmhartigheid, zullen jullie nooit vrede vinden.

Ik Ben de Waarheid. Ik breng nieuws dat jullie misschien ongemakkelijk maakt, maar Ik spreek de Waarheid. De Waarheid is in het begin moeilijk om te accepteren, omdat zij zowel het kwade als het goede openbaart. Mensen willen alleen de aangename kant zien, maar het uiterlijke van hartelijke vrolijkheid verdoezelt zeer dikwijls gewoon de Waarheid.  Velen kunnen de Waarheid niet smaken – het Bestaan van God, de Schepper van alle dingen – toch zijn ze bereid om onwaarheden te geloven die hun worden voorgehouden.

Dit zijn slechts voorbijgaande vormen van prikkelingen en ze zijn zonder betekenis. Zij slagen erin jullie af te leiden en geven jullie een vals gevoel van veiligheid. Maar zij hebben geen inhoud.

Denk eraan dat jullie tijd op aarde gewoon een vorm van verbanning is, veroorzaakt door de zonde.

Ik ben gekomen om het menselijk ras te redden van de zonde, toen Ik de eerste keer kwam.

Helaas was Ik niet welkom. Ik werd vermoord en stierf op het Kruis voor Ik Mijn Koninkrijk kon opeisen. Nu zal Ik, zoals voorzegd, terugkomen om het Koninkrijk op te eisen dat Mij door Mijn Geliefde Vader beloofd werd. Deze keer zal Ik jullie allen voorbereiden op deze gebeurtenis, want Ik beloof jullie nu het grootste geschenk van alle.

Jullie zijn kinderen van God, of jullie dat feit nu wel of niet accepteren. Jullie zijn zeer geliefd. Ik zal jullie verlichten wanneer jullie tot Mij komen en Mij vragen jullie te helpen. Er valt niets te vrezen, want Ik ben jullie geliefde Jezus en voor jullie heb Ik een dood van groot lijden ondergaan. Jullie eigen lijden, waarin jullie als verloren en in verwarring ronddwalen, en waarin jullie het onmogelijk achten om vrede te vinden, is bijna over.

Kom, volg Mij. Ik heb grote plannen en Mijn Godheid zal aan jullie allen bewezen worden.

Zelfs diegenen die Mij blijven verwerpen zullen de Waarheid aangeboden krijgen, wanneer Mijn Glorievolle Tweede Komst door meer dan zeven miljard mensen zal gezien worden.

Niemand zal dan ontkennen dat Ik Besta. Dat zal hun onmogelijk zijn, maar toch zullen velen weigeren om het Nieuwe Koninkrijk te aanvaarden, dat Ik voor al Gods kinderen zal ontsluieren.

Keer jullie niet af, want Ik wil jullie redden en jullie en heel de mensheid meenemen in de erfenis waarvoor jullie allen geboren werden.

Jullie geliefde Jezus