666 - De Maagd Maria: De reden waarom zoveel mensen zich in zulk een pijn en duisternis bevinden ligt in het feit dat zij niet in God geloven.
Donderdag 3 januari 2012, 21.00 u.

Mijn kind, de reden waarom zoveel mensen zich in zulk een pijn en duisternis bevinden ligt in het feit dat zij niet in God geloven.

Het geloof dat bedoeld was om in elke ziel te worden ingedruppeld door diegenen die aangesteld werden, is gaandeweg verdwenen. Zo velen hebben zich van God afgekeerd en vinden nu dat hun levens leeg en zinloos zijn. Wanneer een ziel God de rug toekeert wordt zij rusteloos. Zij vult het vacuüm met een liefde voor kunstmatige dingen, die nooit haar verlangen naar vrede zal voldoen.

Ware vrede kan enkel gevonden worden door middel van het Heilig Hart van Mijn Zoon.

Wanneer jullie Jezus Christus als jullie Redder aannemen, zullen jullie nooit sterven. Jullie zullen ook nooit dor van geest blijven. Mijn Zoon brengt jullie redding, en zelfs de zwakste onder jullie zal een innerlijke sterkte vinden wanneer jullie zich tot Hem wenden.

Mijn Zoon zal Zijn barmhartigheid aanbieden aan diegenen aan wie de waarheid nooit geleerd werd, omdat zij hun ontzegd werd. Hij zal hun verlichten omdat zij degenen zijn die Hij in Zijn glorievol Koninkrijk wil binnenhalen. 

De glorie van God zal jullie redden, indien jullie met een open hart toestaan dat de waarheid jullie geschonken wordt. Indien jullie Gods goedheid herkennen, dan zullen jullie nooit meer iemand of iets op Hem laten voorgaan.

Alstublieft bid opdat het licht van waarheid bij ieder van jullie geest, hart, lichaam en ziel zal openen tijdens de Waarschuwing. Dat is de reden waarom God zulk een gave van barmhartigheid zendt.  Alstublieft, beantwoord Zijn roepstem.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding