665 – Bemin allen die jullie in Mijn Naam vervolgen. En bid dan voor hen.
Woensdag 2 januari 2012, 20.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, je moet al Mijn volgelingen meedelen dat hun gebeden zullen helpen om veel van wat voorzegd is te matigen.

Gebed is zo machtig dat indien de gebeden die Ik aan de wereld geef door de kruistochtgebeden, in voldoende mate gebeden, veel van de rampspoed kan beperkt worden.

Ik moet ook wijzen op de kracht van de vergeving. Wanneer jullie vervolgd worden in Mijn Naam, dan moeten jullie bidden voor die zielen die jullie kwellen. Indien jullie voor hen bidden vanuit het hart, dan zal Ik hun bedekken met jullie liefde. Wanneer jullie bidden voor jullie vijanden, dan belemmeren jullie Satans bedoeling om zielen van Mij weg te nemen.

Mijn dochter, Ik moet jou en Mijn volgelingen nu opdragen om rustig te blijven in de aanwezigheid van veel weerstand tegenover deze boodschappen. Vrees nooit het woord van God, zelfs niet wanneer het jullie veel leed meebrengt vanuit de buitenwereld.

Denk niet dat het gemakkelijk is om Mijn Koninkrijk binnen te gaan. Voor ieder van jullie die Mij waarlijk beminnen zijn er een of twee personen meer die verleid worden om jullie te stoppen in jullie trouw tegenover Mij. Dat is altijd het geval geweest sinds Mijn dood aan het kruis. Het zal zo blijven tot aan Mijn Tweede Komst.

Mijn leerlingen zullen deze zielen aantrekken die Mij opzoeken. Mijn leerlingen zullen dan deze zielen omhelzen zodat Mijn volgelingen aangroeien om één te worden, in vereniging met Mij. Dat zal nooit gebeuren zonder lijden, deze eenzame weg naar Mijn Koninkrijk.

Wanneer zij jullie beschuldigingen voor de voeten werpen, denk dan aan Mijn eigen tocht naar de Calvarieberg. Denk bij elke seconde dat jullie bespot worden in Mijn Naam, aan Mijn zwijgen en de waardigheid van gewoon geconcentreerd te blijven op Mijn enige doel, zielen te redden.

Dat zal jullie tocht draaglijker maken. Laat jullie lasteraars maar schandaal schreeuwen, laat ze jullie als dwazen bestempelen, laat ze Mijn boodschappen tot ketterij verklaren. Want wanneer jullie zo handelen, dan zullen hun gemene tongen geen macht over jullie hebben.

Hou van allen die jullie in Mijn Naam vervolgen. En bid dan voor hen. En wanneer jullie hun vergiffenis schenken, dan vernietigen jullie de macht die Satan over hen heeft. 

Dat is het geheim van de nederigheid.

Jullie Jezus.