664 – De Maagd Maria: Niet allen zullen de vrijheid aanvaarden. Velen zullen partij kiezen voor de duivel en mijn Zoon verwerpen.
Woensdag 2 januari 2013, 18.29 u.

Mijn kind, veel gaat zich nu ontplooien in de wereld en veel gebeurtenissen zijn noodzakelijk om Gods kinderen te zuiveren.

Het is belangrijk dat de harten van alle mensen geopend zijn voor de waarheid, het heilig woord van God. Indien zij hun hart niet openen dan zullen zij niet in staat zijn om de waarheid te accepteren van de belofte van Mijn Zoon aan de mensheid.

Hij zal wederkomen, spoedig, om Zijn Koninkrijk op aarde te bevrijden. Het zal weggehaald worden uit de kwade greep van Satan. Aan al Gods kinderen zal de vrijheid geboden worden die zij nodig hebben om een te worden met Mijn Zoon.

Niet allen zullen de vrijheid aanvaarden. Velen zullen partij kiezen voor de duivel en Mijn Zoon verwerpen. Zij zullen zo zwak zijn dat zij Zijn belofte niet zullen erkennen en voortgaan met het najagen van wereldlijke ambities.

Ik vraag jullie, kinderen, om grootmoedig te zijn tegenover deze zielen. Zij zullen niet alleen de barmhartigheid van Mijn Zoon verwerpen maar ook voortdurend al die moedige zielen bestoken en bespotten die standhouden en de waarheid van God zullen verkondigen.

Behoud het dagelijks gebed, kinderen, en geef al jullie angsten die jullie misschien hebben, over aan Mijn Zoon. Hij houdt van jullie en verlangt jullie te bevrijden van dergelijke zorgen en pijn. Kom tot Mij, jullie geliefde Moeder, en Ik zal Hem vragen jullie sterker te maken in jullie trouw aan Hem.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding