663 - Gods Tempel zal onherkenbaar ontheiligd worden
Dinsdag 1 januari 2013, 19.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de nieuwe dageraad is opgekomen en de veranderingen in voorbereiding op Mijn Tweede Komst zijn begonnen.

De oorlogen in het Midden-Oosten zullen nu escaleren en velen zullen sterven door toedoen  van de boosaardige groep. Deze duivelse groep zal hoe dan ook gestopt worden door de hand van Mijn Vader. Ieder van hen zal neergeslagen worden, omdat zij een groter gevaar vormen voor Gods kinderen.

Mijn plannen worden nu duidelijk gemaakt en diegenen onder jullie die door Mij uitgekozen zijn om de Restkerk te leiden, zullen snel overal in de wereld basiskampen oprichten. Het zullen die plaatsen zijn, waar jullie naartoe zullen gaan, om Mij te vereren zonder hiervoor aangevallen te worden, wanneer jullie kerken jullie niet meer zullen verwelkomen zoals het zou moeten zijn.

Jullie kerken zullen verworden tot niet meer dan plaatsen van ontspanning waar heidense rituelen en muziek zullen opgevoerd worden in uitvoerige ceremonieŽn. Schijnbaar zullen deze evenementen bedoeld zijn om God te eren. In plaats daarvan zullen zij zondige handelingen verheerlijken en zij zullen verklaren dat die in overeenstemming zijn met Mijn Leer.

Velen zullen zichzelf spoedig als de nieuwe dienaren van God voorstellen. Velen zullen nooit in de christelijke Kerk voorbereid geweest zijn en daarom ook niet geschikt zijn om de heilige sacramenten aan Gods kinderen aan te bieden. Het zullen bedriegers zijn. Zij zullen aan allen de waarheid opleggen van wat zij beweren de Leer van God te zijn in de wereld van vandaag. Hun leugens zullen de oren van de mensen bereiken over de hele wereld.

Velen zullen aangetrokken worden tot wat zij zien als een frisse, nieuwe benadering van Mijn Leer en de Liefde van God. Alles zal een verschrikkelijke leugen zijn. Velen zullen misleid  worden om de nieuwe Een-Wereld-Religie te aanvaarden.

Terwijl de valse kerk groeit en vele beroemdheden, de media en politieke leiders aantrekt, zal Mijn Restkerk groeien. Velen van Mijn gewijde dienaren zullen Mij ontrouw zijn en zich aansluiten bij de nieuwe Een-Wereld-Religie waar zij met open armen zullen ontvangen worden.

Deze bedriegers zullen overal de oorzaak zijn van vreselijk ongemak voor de Christenen,  wanneer zij die nieuwe, politiek goedgekeurde culturele organisatie, die zichzelf een kerk van God zal noemen, niet aanvaarden.

Terwijl Christenen het voornaamste doelwit van haat zullen zijn, zal ook het Huis van IsraŽl gezocht worden en de Joden zullen tot zondebokken gemaakt worden in deze oorlog voor zielen.

Niets van wat jullie zien zal in het begin aan de buitenkant verschillend lijken. Weldra zal er een rijkelijk en machtig gebouw in Rome gezien worden dat dienst zal doen als ontmoetingsplaats. Alle religies zullen hier welkom zijn totdat zij zullen gedwongen worden om de leugens te slikken die hun door de Nieuwe Wereld Orde zullen voorgesteld worden. 

Na verloop van tijd zal het onaanvaardbaar zijn om bepaalde christelijke praktijken in het openbaar uit te oefenen. Daar zal inbegrepen zijn het sacrament van het Doopsel en de Heilige Communie. Zij zullen geacht worden onaanvaardbaar te zijn in een moderne en seculiere wereld en jullie zullen ze onmogelijk kunnen ontvangen. Het sacrament van het huwelijk zal veranderd worden en het huwelijk zal beschikbaar zijn in een andere vorm. De enige manier om de ware sacramenten in die periode nog te ontvangen zal via de Restkerk zijn.

Aan Mijn gewijde dienaren die in Mijn Naam zullen lijden, wanneer zij zich inspannen om de sacramenten en de Heilige Mis in ere te houden, weet dit. Jullie plicht jegens Mij, door jullie heilige geloften, bestaat erin trouw te blijven en jullie mogen je nooit laten bekoren om af te wijken van de waarheid. Jullie zullen onder druk gezet worden om de wegen van de Heer te verlaten. Jullie stem zal als een gefluister worden terwijl de vijand probeert om het ware woord van God te overstemmen.

Kom bijeen. Verenig jullie. Want zeer binnenkort zal de Tempel van God onherkenbaar ontheiligd worden. Al wat jullie te doen hebben is Mij te volgen, luister naar jullie hart en jullie geweten. Wees te allen tijde bereid voor deze op handen zijnde moeilijke reis. Jullie zullen al jullie moed nodig hebben, jullie sterkte en jullie standvastigheid.

Weet, dat Ik jullie op het einde van jullie reis opwacht om jullie in Mijn heilige armen in te sluiten en in de veilige haven van Mijn Nieuw Paradijs.

Jullie Jezus