659 – Kennis kan jullie zeer dikwijls verblinden voor de Waarheid
Vrijdag 28 december 2012, 6.05 u.

Mijn zeer geliefde dochter, alleen wanneer jouw hart oprecht open staat voor Mij kan je Mijn Licht ervaren en de waarheid erkennen.

Velen zeggen dat zij de gave van onderscheiding gevraagd hebben en dat zij bidden tot de Heilige Geest om die te ontvangen. Niet allen die de vraag stellen bekomen het inzicht dat zij hoe dan ook nodig hebben om deze kostbare gave te ontvangen. Toch zullen zij beweren van ze ontvangen te hebben. Vervolgens beledigen zij Mij door te beweren dat Mijn heilig woord hen ongemakkelijk maakt. Zij beweren dat hun ongerustheid wil zeggen dat Mijn heilige boodschappen van de geest van het kwaad komen.

Tot diegenen onder jullie die met trots hun verdraaide interpretatie verkondigen als zou Mijn Heilig Woord vals zijn, dat jullie door deze boodschappen wordt aangereikt, heb Ik dit te zeggen: Wanneer kwamen jullie voor het laatst naakt voor Mij? Zonder het scherm van hoogmoed dat jullie verbergt? Wanneer kwamen jullie voor Mij, op jullie knieën, om oprecht een beroep te doen op Mijn leiding, zonder dat jullie eerst jullie handen op jullie oren leggen om niet te moeten luisteren? Weten jullie niet dat Ik jullie enkel zal verlichten met de gave van onderscheiding wanneer jullie tot Mij komen zonder enige vooropgezette mening van jullie zelf? Jullie kunnen niet bevrijd worden van de ketens van intellectuele hoogmoed, die jullie blind maakt voor de waarheid van geestelijke kennis, totdat jullie van alle menselijke hoogmoed bevrijd zijn.

Diegenen onder jullie die jarenlang de Heilige Schrift bestudeerd hebben, en zichzelf beschouwen als zeer bedreven - en daarom waardiger Mijn woord te preciseren - jullie moeten opnieuw nadenken.

Kennis omtrent Mijn Vaders Boek maakt jullie niet meer bevoegd dan de bedelaar in de straat, zonder opvoeding in geestelijke zaken. Kennis kan jullie zeer dikwijls blind maken voor de waarheid. Kennis die gebaseerd is op jullie eigen menselijke interpretatie van Mijn Vaders Boek betekent niets wanneer het erop aan komt het woord van God te begrijpen.

Diegenen onder jullie die prat gaan op de geleerde manier waarop jullie de Heilige Schrift volgen en die vervolgens gebruiken om Mijn woord te bestrijden dat vandaag aan de wereld gegeven wordt, zijn schuldig aan zonde. Jullie zonde is de zonde van hoogmoed. Jullie beledigen Mij omdat jullie hoogmoed jullie meer waard is dan de liefde voor Mij, in haar meest eenvoudige vorm.

Liefde voor Mij, jullie Jezus, komt vanuit het hart. Zielen die Mijn Koninkrijk waardig zijn herkennen Mijn stem vrij vlug. Zielen die Mijn woord bestrijden en anderen aanmoedigen Mij voor de buitenwereld te verwerpen, zijn beïnvloed door de geest van het kwaad. Jullie wekken Mijn afkeer op. Jullie verachtelijke stemmen waarmee jullie het uitroepen en hoogmoedig jullie verdiensten duidelijk maken, gebaseerd op jullie kennis van de Heilige Schrift, zullen tot stilzwijgen gebracht worden.

Mijn geduld is eindeloos, maar voor diegenen onder jullie die voor Mij staan en Mijn plan van redding willens en wetens beschadigen, jullie zullen in een oogwenk in de woestijn geworpen worden.

Jullie Jezus