658 - God de Vader – Weldra zal een nieuw licht, een nieuwe zon gezien worden
Donderdag 27 december 2012, 18.20 u.

Mijn liefste dochter, dit is een boodschap van grote hoop voor al Mijn kinderen.

De tijd is gekomen voor de veranderingen, zoals voorzegd, waarbij de aarde zal kantelen, de planeten zullen veranderen en het klimaat niet langer voorspelbaar zal zijn.

Mijn grote macht maakt zich nu kenbaar in de Hemelen zoals op aarde, naargelang Ik de strijd tegen Mijn vijanden leid. Satan en zijn demonen worden overwonnen, maar zij zetten  een verschrikkelijke verdediging op. Zij sleuren Mijn arme kinderen mee, wier harten vervuld zijn van politieke en wereldlijke ambities, om een rol te spelen wanneer zij proberen Mijn kinderen te kruisigen.

De mens is zwak. De mens wordt gemakkelijk verleid. Omwille van zijn blindheid voor de waarheid, die door Mij werd aangegeven vanaf het begin van de Schepping, gelooft de mens in leugens. Hij hecht geloof aan leugens die door de duivel worden uitgebraakt, omdat hij aangetrokken wordt door de beloften van macht en plezier.

Mijn kinderen moeten het glorievol en schitterend Licht van Mijn Koninkrijk erkennen. Jij, Mijn dochter, hebt dat Licht gezien en jij weet hoe machtig het is. Jij kent de macht van God en hoe zij jou omhult. Kun jij je voorstellen hoe het zal zijn wanneer Mijn Nieuw Paradijs geopenbaard wordt? Jij, Mijn dochter, hebt slechts een klein deeltje van dit luisterrijk en schitterend licht eventjes waargenomen. 

Het is belangrijk om het Licht van Mijn Zoon in jullie hart te verwelkomen. Wanneer jullie Hem uitnodigen jullie te redden en jullie in Zijn Heilig Hart op te nemen, zullen jullie dit Licht voelen.

Het Licht van de nieuwe dageraad – het Nieuw Tijdperk – zal langzaam, maar zeker de wereld verlichten. Weldra zal een nieuw Licht, een nieuwe zon, gezien worden. Zij zal  groter zijn en oorzaak van veel wonderen.

Dat is een teken van Mijn macht en majesteit. Het zal een wonder zijn en bewijzen dat de mens het geheim van de schepping niet helemaal doorgrondt.

Alleen Ik, God de Schepper van het universum, beheers al wat is. Al wat zal zijn. Al wat kan zijn. Niemand, geen enkele wetenschapper, kan deze allerheiligste geheimen oplossen, omdat dit niet het moment is voor de mens om ze te begrijpen.

De wonderen van Mijn Schepping en de kracht van Mijn macht, zal aan de wereld getoond worden. Laat niemand de vergissing begaan te geloven dat Satan en zijn goddeloze  aanhangers, ook maar enige macht hebben om jullie de wonderen te schenken die Ik geschapen heb voor elk afzonderlijk schepsel. Ik heb beloofd de waarheid te openbaren zodat jullie, Mijn kinderen, de spinnenwebben kunnen wegvegen die jullie ogen bedekken.

Wanneer de dag komt dat jullie de waarheid eindelijk zullen aanvaarden, zal Ik jullie de allerheerlijkste rijkdommen schenken, de genaden en een leven dat jullie zich nooit konden voorstellen, want het gaat jullie verbeelding te boven.

Ik ben gelukkig deze boodschap van hoop vandaag mee te delen. Ik hoop dat zij jullie veel vreugde en vrede geeft.

Mijn belofte, jullie naar je uiteindelijke erfdeel te brengen, wordt weldra een werkelijkheid.

Jullie liefhebbende Vader

God de Allerhoogste