656 - De Maagd Maria: De dag waarop ik de Redder ter wereld bracht, veranderde het lot van de mensheid
Maandag 24 december 2012, 18.00 u.

Mijn kind, de dag waarop Ik de Redder ter wereld bracht, veranderde het lot van de mensheid.

Ik beminde dit kind met een hartstochtelijke liefde net zoals elke andere moeder. Maar er was een bijkomende genade die Mijn Vader Mij verleende. Dat was de genade van bescherming. Ik beschermde Mijn Zoon vanaf het begin op een manier die verschillend was. Ik wist dat Hij de beloofde Messias was en daarom was mij een zeer speciale verantwoordelijkheid toevertrouwd, hoewel Ik geen idee had van de omvang die deze verantwoordelijkheid zou inhouden. 

Het was Mij niet gegeven om vanaf het begin al te begrijpen dat Mijn Zoon, de Redder, door God gezonden om het menselijk ras te vrijwaren van het vuur van de hel, zou gedood worden.

Dat deel van Mijn zending kwam als een verschrikkelijke shock en Mijn pijn kan met geen woorden beschreven worden, zo intens was ze.

Ik leed door Mijn Zoon, in Hem en met Hem. Zelfs vandaag voel Ik Zijn pijn en verdriet omwille van het ongeloof omtrent Mijn Zoons bestaan in de wereld vandaag. Als de Moeder van Redding, is het Mijn verantwoordelijkheid Mijn Zoon bij te staan in Zijn plan om zielen te redden. Dit is de tijd van de zondvloed, dit is de tijd voor snelle en plotselinge veranderingen. Terwijl oorlogen zullen uitbreken, en een grote oorlog uit de puinhopen zal oprijzen, zal Gods plan zich snel uitbreiden om het bewustzijn van Zijn Tegenwoordigheid onder alle naties en rassen op te wekken. 

Mijn kind, Ik smeek je om de zeer Heilige Rozenkrans te bidden terwijl Ik vandaag ween. Mijn tranen, die je zojuist gezien hebt zijn voor die zielen die Mijn Zoon niet zullen erkennen. Het zijn die Christenen die zeggen Jezus Christus als Redder te aanvaarden maar die Hem beledigen door niet tot Hem te bidden, wat Hem het meest bedroeft.

De uitbreiding van het atheÔsme is als een vreselijke epidemie die over de aarde raast. God is niet vergeten, in plaats daarvan wordt Zijn bestaan vrijwillig genegeerd. Zijn wetten worden uit jullie landen verbannen. Zijn Kerken worden niet geŽerd. Zijn gewijde dienaren zijn te schuchter en niet moedig genoeg om Zijn heilig woord te verkondigen.

De aarde zal nu veranderen, zowel fysiek als geestelijk. De zuivering is begonnen. De strijd zal geleverd worden tussen hen die de duivel volgen en Gods Restkerk.

Zij die Mijn Zoon trouw zijn moeten altijd een beroep doen op Mij, jullie geliefde Moeder van Redding, opdat Ik jullie aan Mijn geliefde Zoon kan toewijden om jullie de zeer nodige genaden te schenken. Jullie moeten voorbereid zijn als een soldaat van Jezus Christus. Jullie wapenrusting moet sterker gemaakt worden, want jullie rol is als die van een kruisvaarder en jullie zullen moeten optornen tegen grote wreedheid en ongerechtigheid.

Ga in vrede, kinderen, en blijf in dagelijks gebed terwijl de veranderingen beginnen, zodat de redding van de mensheid tot een goed einde kan gebracht worden.

Alles zal gedaan worden overeenkomstig de Heilige Wil van Mijn Vader, door Zijn enige Zoon, Jezus Christus. Aan jullie, Mijn kinderen, die Mij om hulp vragen, zal grote bescherming voor jullie naties verleend worden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding