655 - De vernietiging van de familie-eenheid en zijn verwoesting, is de oorzaak van alles.
Zondag 23 december 2012, 15.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, vele van Mijn gewijde dienaren zullen tegenover een vreselijke uitdaging komen te staan. Het zal er een zijn die hen zal overtuigen om een van twee verschillende wegen te nemen. Het zal ieders zaak zijn om, door eigen vrije wil, te kiezen welk pad zij moeten nemen. Want de gruwel zal zich binnenkort kenbaar maken.

Vele van Mijn gewijde dienaren zullen niet onmiddellijk door hebben wat er gaande is. Zij zullen het pas moeilijk krijgen wanneer zij brieven lezen, die hun vanwege hooggeplaatste personen worden bezorgd.

Diegenen die Mijn heilig woord hoog houden, dat aan de mensen gegeven werd door de gave van de heilige Bijbel, zullen uitgedaagd en verzocht worden om rechtzettingen te aanvaarden. Deze verbeteringen zullen hun meegedeeld worden en men zal verwachten dat zij die zullen slikken en als de waarheid aanvaarden. Zij komen neer op één ding.

Zij zullen Mijn godgewijde dienaren verzoeken om verdraagzaamheid tegenover de zonde in te willigen.

Er zal hun gezegd worden dat God een altijd barmhartige God is en dat Hij iedereen liefheeft. Ja, dat gedeelte is waar. Maar dan zal hun opgedragen worden om wetten door de vingers te zien die een gruwel zijn in Mijn ogen. De verwoesting van het gezin zal de oorzaak zijn van alles. 

Anderen zullen gevraagd worden om een nieuw model van plechtigheid te aanvaarden die de Mis en de Tegenwoordigheid van Mijn Heilige Eucharistie zal vervangen.

Het zal beschouwd worden als een alomvattende stap om alle Christenen en andere religies in eenheid te verenigen. Dat zal het begin van het einde zijn.

De dag dat het dagelijks Misoffer afgeschaft zal worden, zal het begin zijn van alle gebeurtenissen die zich zullen voordoen zoals voorzegd aan Johannes de Evangelist. Dat zal de tijd zijn waarin het Beest oprijst en zijn invloed zal groot zijn. Hij zal hart en ziel van vele priesters veroveren. Zijn doel is om alle Missen te blokkeren en de Heilige Eucharistie te ontheiligen.

Hij doet dit reeds door zwarte missen die in vele katholieke kerken gehouden worden. De kern van ontrouwe dienaars spant samen tegen Mijn Kerk en zij zullen velen misleiden.

Wees waakzaam. Open jullie ogen en smeek Mij om de kracht die jullie zullen nodig hebben, om in verzet te komen tegen dit gemeen en listig plan.

Deze strijd binnen Mijn Kerk op aarde zal kwaadaardig zijn. Priester tegen priester. Bisschop tegen bisschop. Kardinaal tegen kardinaal.

Laat het bekend zijn dat diegenen onder jullie, Mijn gewijde dienaren, die Mij kennen en liefhebben, door Mij geleid zullen worden. Ik zal jullie gidsen. Ik zal jullie de kracht geven om deze vijanden van God tegemoet te treden. Jullie zijn niet alleen.

Jullie moeten nooit naar leugens luisteren die jullie in Mijn heilige Naam gegeven of voorgesteld worden. Jullie kennen de waarheid alleen in jullie harten. Luister naar jullie hart.

Blijf trouw aan alles wat jullie verteld werd als zijnde de wet van God.  

Indien jullie iets voorgesteld krijgen wat in tegenspraak lijkt te zijn met Mijn Leer, dan moeten jullie dat de rug toekeren.

Jullie Jezus