654 – Ik overstelp jullie vandaag met deze bijzondere Zegening
Zaterdag, 22 december 2012, 20.36 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Kerstdag is Mijn geschenk aan de mensheid. Het is dank zij deze dag dat eeuwig leven mogelijk werd voor de sterfelijke mens.

Ik, Jezus Christus, Redder van de wereld, heet jullie allen, Gods kinderen, welkom in het Koninkrijk dat door Mijn Vader aan Mij beloofd werd.

Ik kwam in de wereld en slechts enkelen herkenden Mij. Mijn geboorte veranderde de toekomst. Mijn belofte werd door Mijn volgelingen aanvaard. Zij wisten dat Ik zou wederkomen, maar hadden geen enkel idee wanneer. Zij luisterden naar Mijn onderrichtingen, hoewel velen van hen geen geleerde mannen waren. Zij waren arm en leefden eenvoudig. Toch waren zij het die Mij verwelkomden. 

Hetzelfde zal ook nu het geval zijn terwijl Ik jullie voorbereid op Mijn Tweede Komst. Het zullen de zielen zijn met een eenvoudige liefde tot Mij die hun hart voor Mijn oproep zullen openen. En diegenen onder jullie die nederig en zuiver van hart zijn, zullen Mijn leerlingen van vandaag worden. Het zal door jullie zijn, net zoals toen Ik op aarde rondging, dat Mijn woord zal gehoord en geloofd worden.

Ik overstelp jullie vandaag met deze bijzondere zegening. Ik verlang dat jullie Mijn zegen van bescherming zouden aanvaarden door dit kruistochtgebed om Mij, de Messias, te verwelkomen wanneer Ik Mijn Nieuw Koninkrijk zal openbaren.

Kruistochtgebed (90) - Dankbetuiging voor Uw zeer glorierijke Tweede Komst

O mijn Jezus, ik breng U lof en dank

voor Uw zeer glorierijke Tweede Komst.

U, mijn Redder, bent geboren om mij eeuwig leven te geven

en mij te bevrijden van zonde.

Ik bied U mijn liefde, mijn dank en mijn aanbidding

terwijl ik mijn ziel voorbereid op Uw grote komst.

Amen.

Ga nu en bereid jullie voor. Want de tijd is kort en er moet nog veel gedaan worden om elke ziel te redden. Ik breng jullie vrede, liefde en vreugde op deze bijzondere dag.

Jullie Jezus