653 – Mijn Woord zal als een zwaard zijn dat verwarring en leugens zal doorbreken
Vrijdag 21 december 2012, 22.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, nu is het dat Mijn Leer en Mijn heilige boodschappen moeten verspreid worden in alle delen van de wereld. 

Ik zal er voor zorgen dat het Boek der Waarheid, aan de wereld beloofd, klaar zal zijn in elk  land en in elke taal.

Mijn leerlingen en Mijn gewijde dienaren zullen prediken vanuit de vier uithoeken van de wereld.

Miljarden zullen Mijn woord volgen en velen zullen eindelijk het heilig Evangelie lezen.

De heilige Bijbel, Mijn Vaders Boek, zal opnieuw geraadpleegd worden en Mijn woord zal weer gelezen worden.

Nu zullen Mijn boodschappen vandaag, opgetekend in het Boek der Waarheid, voedsel zijn dat te eten gegeven wordt  aan Gods kinderen wanneer in de toekomst het lezen van het heilig woord van God als onwettig zal beschouwd worden. 

Jullie, Mijn leerlingen, moeten diegenen bekeren die Mij niet kennen. Indien zij niet weten wie IK Ben, kunnen zij zich niet goed voorbereiden op Mijn Nieuw Koninkrijk.

Mijn woord zal als een zwaard zijn dat verwarring en leugens zal doorbreken. Het zal de geesten, harten en zielen van allen raken.

Sommigen zullen tijd nodig hebben om Mijn woord te verteren, maar het grootste deel van de wereldbevolking zal de waarheid aanvaarden, eens die aan hen gegeven is.

Alstublieft, bid voor de moed, de kracht en de wil om te doen wat Ik jullie vraag. Herinner hun eraan dat Ik voor hen gestorven ben. Zeg hun dat de tijd van Mijn Wederkomst nabij is.

Troost hun door ze in te lichten omtrent de grote gave van het Nieuw Paradijs die Ik zal openbaren.

Zeg hun dat Ik kom om ze te redden en een einde te maken aan hun lijden.

Jullie Jezus