652 – Mijn liefde voor de mensheid wordt door velen aangevoeld. Helaas zullen diegenen die haar niet zoeken, haar niet vinden.
Vrijdag, 21 december 2012, 22.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is eenvoudig om Mij te beminnen. Jullie hoeven niet onderlegd te zijn in de Heilige Schrift. Al wat jullie te doen valt is het volgende.

Roep Mij aan, zelfs wanneer jullie in twijfel verkeren over Mijn bestaan. Onverwacht zal Ik jullie vullen met Mijn Tegenwoordigheid. Jullie zullen een Liefde gewaarworden zoals nooit tevoren. Dan zullen jullie de waarheid kennen.

Ik besta werkelijk. Ik ben daar en Ik bemin ieder van jullie. Ware liefde doordringt jullie hart met een krachtig gevoelen van genegenheid. Het is een wederzijds geschenk. Jullie zullen van Mij houden en jullie zullen zich afvragen hoe dat kan?

Mijn liefde voor de mensheid wordt door velen aangevoeld. Helaas zullen diegenen die er niet naar op zoek gaan haar ook niet vinden. Tot diegenen die zichzelf nog steeds van Mij verwijderen, al wat jullie moeten doen is een beroep doen op Mij zodat Ik jullie ziel kan verlichten.

De aankondiging van Mijn geboorte was het bewijs van Mijn Vaders Liefde voor het menselijk ras. Hij zond Mij, jullie Redder, omwille van Zijn Liefde voor jullie.

Liefde is niet iets dat jullie ooit als vanzelfsprekend zouden mogen beschouwen want zij is het grootste geschenk van God. Zij overstijgt elk ander gevoelen en kan het kwaad overwinnen indien jullie haar maar zouden omhelzen.

Mijn Geest van Liefde, Mijn bescherming rust op jullie in deze bijzondere tijd. Jullie behoren Mij toe. Ik ben aanwezig in jullie hart. Al wat jullie te doen staat is Mijn Liefde toelaten om jullie te vullen, want wanneer jullie dat doen zullen jullie echte vrede voelen.

Ik zegen jullie allen.

Jullie Jezus