650 – Ik stierf voor jullie. Daarom moeten jullie Mij nu vertrouwen.
Woensdag 19 december 2012, 21.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet je waarschuwen dat de kritiek zal toenemen op jou en op Mijn woord dat jou in deze tijd gegeven wordt.

Jij moet niet toelaten dat afleidingen of twijfels je tegenhouden om elk woord dat Ik jou geef, mee te delen. De mens moet nooit twijfelen aan de profetieën die sinds de dag van Mozes verkondigd werden. Niet een profetie bevat onwaarheden.

Keer jullie niet af, nu Ik aan de wereld de geheimen en Mijn plannen voor de mensheid openbaar, die jullie tot nu toe niet kenden. Want Ik stel jullie nu vele dingen voor die zullen komen en waarvan jullie, Mijn leerlingen, op de hoogte moeten zijn zodat jullie niet nalaten jullie voor te bereiden op Mijn glorierijke Wederkomst.

Laat toch niemand voor zichzelf de gave weigeren van het eeuwig leven dat Ik breng.

Diegenen onder jullie die zo gelukkig zullen zijn om het Nieuw Tijdperk binnen te gaan wanneer Hemel en Aarde één worden, moeten het pad van waarheid volgen.

Nu is het de tijd voor jullie geloof in Mij, jullie Redder, om waarlijk op de proef gesteld en getest te worden. Spoedig zullen jullie bedreigd worden om Mijn boodschappen te verwerpen. Er zal geen moeite gespaard worden om jullie te dwingen Mijn woord af te wijzen en de waarheid te bestempelen als een ketterij.

Richt jullie gedachten nu op Mijn geboorte. Op de Leer die Ik aan de mensheid gaf zodat zij konden leren hoe hun zielen voor te bereiden. Op het offer gebracht door Mijn dood op het kruis om zielen te redden. Ik stierf voor jullie. Daarom moeten jullie Mij nu vertrouwen.

Ik ben het Licht, dat neerschijnt op het pad dat jullie moeten volgen. Aan elke kant van die weg, zullen boze geesten aan jullie trekken, jullie kwellen, proberen om jullie terug te laten gaan op dezelfde weg vanwaar jullie kwamen, de duisternis in. Zij zullen dat doen door de beschimpingen van anderen die jullie uit elkaar zullen trekken omwille van jullie trouw aan deze boodschappen.

Jullie moeten in stille meditatie blijven, Mijn woord lezen en Mijn Tegenwoordigheid voelen.  Sta Mijn Heilige Geest toe jullie harten te bedaren en voel Mijn Liefde die jullie omhult.  Wanneer jullie pijn toeneemt, omwille van deze zending, weet dan dat jullie in volle vereniging zijn met Mij, jullie Jezus.

Geef nooit op. Weiger nooit Mijn hand van barmhartigheid. Sta Mij toe jullie te omarmen om jullie de nodige moed te geven om verder te gaan op deze reis met Mij tot op de dag dat Ik kom om jullie te belonen.

Jullie geliefde Jezus