649 – Satan zal tijdens Mijn Heerschappij gebonden worden en zal Gods kinderen niet langer misleiden.
Woensdag 19 december 2012, 12.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld moet weten dat het tijdperk van vrede het hoogtepunt zal zijn van Mijn belofte, waar Ik zal regeren over de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Dat zal een geestelijk Rijk zijn en Mijn Kerk, het Nieuwe Jeruzalem, zal in vrede zijn en Mijn woord zal in alle naties gehoord worden.

Satan zal tijdens Mijn heerschappij  gebonden worden en zal Gods kinderen niet langer misleiden. Dit rijk zal niet symbolisch zijn, maar één waar de Boom des Levens liefde en vrede zal uitademen, zodat al diegenen die gezegend zijn om van Mijn Nieuw Paradijs te genieten de dood niet meer zullen kennen, zelfs niet wanneer Satan zal losgelaten worden, zij het voor een korte tijd op het einde van die periode.

Mijn plan is overeenkomstig de Wil van Mijn Vader en niemand heeft het recht de Wil van God te weigeren.

Vergis jullie niet; jullie moeten het woord van God aanvaarden dat opgetekend staat in Mijn Vaders Boek, want indien jullie dat niet doen zullen jullie misleid worden wat betreft de profetieën die aan de mensen gegeven werden sinds de tijd begon.

Volg alleen Mijn pad. Aanvaard Mijn beloften. Twijfel niet aan Mij, want dan zullen jullie Mij beledigen. Ofwel aanvaarden jullie Mij als jullie Redder en vertrouwen jullie Mij ten volle, of helemaal niet.

Mijn woord is de waarheid. De waarheid zal, indien aanvaard door elke levende ziel, de sleutel zijn tot vrijheid en tot de poorten van Mijn Nieuw Paradijs.

Jullie Jezus