648 - Mijn Vlammen van Barmhartigheid zullen weldra, zoals Tongen van Vuur, neerdalen op elke ziel.
Dinsdag 18 december 2012, 19.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd voor elk van Mijn volgelingen om te begrijpen dat Mijn barmhartigheid moet aanvaard worden zonder vrees.

Ik kom niet om Gods kinderen te schaden of te oordelen tijdens de Waarschuwing. Ik kom enkel om hen voor te bereiden door hun de waarheid te openbaren in hun harten.

Alleen door in Mijn Liefde en goddelijkheid te vertrouwen kunnen jullie  werkelijke vreugde en vrede voelen. Indien jullie toestaan dat vrees jullie harten omklemt, zullen jullie niet in staat zijn Mijn gave te aanvaarden. Wees blij, want Ik bemin jullie allen.

De tijd om Mijn geboorte te vieren is belangrijk, nu steeds minder landen Mijn Naam verdragen. Wanneer jullie Mijn geboorte vieren, erkennen jullie je eigen redding.

Ik heb jullie de gave van vrijheid geschonken. Deel nu de waarheid met anderen zonder vrees in jullie harten.

Wanneer voor de hele wereld de tijd komt om getuige te zijn van de openbare gebeurtenis van Mijn Tweede Komst, zullen jullie spijt hebben Mijn woord niet te hebben verspreid aan verloren zielen.

Alstublieft, maak jullie harten en zielen klaar zodat zij kunnen gezuiverd worden in afwachting van Mijn belofte om terug te komen. 

Gebruik die tijd om te bidden. Breng tijd door met jullie familie en met hen die jullie dierbaar zijn. Help hen die verontrust zijn in lichaam en geest.

Mijn vlammen van barmhartigheid zullen weldra, zoals tongen van vuur, neerdalen over elke ziel. Jullie moeten niet in vrees verstarren of bezorgd zijn. Al wat Ik jullie vraag is te allen tijde klaar te zijn.

Jullie Jezus