647 - De Maagd Maria: Al diegenen die abortus stimuleren en die verantwoordelijk zijn voor de introductie ervan, zijn schuldig aan doodzonde
Dinsdag 18 december 2012, 18.45 u.

Mijn lief kind, de heiligste schepping van Mijn geliefde Vader, het leven van die kleine baby’tjes in de moederschoot, wordt over de gehele wereld miljoenenmaal gedood.

De duivel heeft regeringen in alle delen van de wereld beïnvloed om er zeker van te zijn dat abortus niet alleen aanvaard wordt, maar dat het als iets goeds zal beschouwd worden.

Hoeveel tranen worden er nu in de Hemel vergoten? Alle engelen en heiligen buigen hun hoofden van verdriet.

Gods kinderen zullen in grote aantallen vernietigd worden wanneer de tijd van de grote rampspoed begint.

Oorlogen, hongersnoden, moorden en zelfmoorden zullen toenemen. Het is de zonde van abortus echter die, meer dan eender welke andere zonde, de toorn van Mijn Vader oproept.

Landen die abortus verschonen zullen zeer te lijden hebben door de hand van God. Hun landen zullen wenen wanneer hun straf duidelijk wordt. Al diegenen die verantwoordelijk zijn voor de invoering van zo’n gemene daad zullen veel gebed nodig hebben.

Mijn kind, het is belangrijk dat iedereen Mijn Heilige Rozenkrans bidt elke vrijdag tot en met  de laatste week van januari 2013 om de verspreiding van abortus te stoppen.

Elk in de moederschoot vermoorde kind wordt een engel in het Koninkrijk van Mijn Vader.  Zij bidden elke dag voor elke moeder die welbewust en zonder aarzeling tussenbeide komt om een eind te maken aan het leven van het kind in haar schoot. Hun gebeden worden gebruikt om de zielen van hun moeders te redden. 

Al diegenen die abortus stimuleren en die verantwoordelijk zijn voor de introductie ervan zijn schuldig aan doodzonde.

Bid, bid, bid voor deze zondaars want zij hebben Gods barmhartigheid groot nodig.

Jullie geliefde Moeder

 

GIANNA, gered van abortus
(getuigenis)