646 - De macht van de dood over de mensen zal eindelijk overwonnen zijn.
Maandag 17 december 2012, 24.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de dag dat Ik Mijn erfenis, Mij door Mijn Vader beloofd, kom opeisen, zal plotseling plaatsvinden.

Hoewel Ik heel de mensheid voorbereid op die grote gebeurtenis, zal die dag onverwacht komen. De tijd dat het Beest in de hel zal geworpen worden is nabij, en dan zullen de twaalf naties genieten van vrede en eenheid.

Tijdens die tijd zullen de heiligen in de Hemel en allen die in Mijn gratie gestorven zijn,  samen opgewekt worden met al de rechtvaardigen die de rampspoed overleefd hebben. Allen zullen verrezen zijn en de gave ontvangen hebben van volmaakte lichamen, die zullen zegevieren over de dood, welke de mensheid gekend heeft vanaf de zonde van Adam. Zij zullen onder Mijn geestelijk rijk genieten van vrede en voorspoed totdat Mijn Koninkrijk aan Mijn Vader overhandigd wordt.

Dat zal de eerste verrijzenis zijn die zal gevolgd worden door een duizendjarig rijk van volmaakte harmonie overeenkomstig de Goddelijke Wil van Mijn Vader.

Gedurende deze tijd zullen zondaars die Mij afgewezen hebben, lijden. De Tweede Verrijzenis is door de mensen niet gekend noch werden de details ervan aan iemand  geopenbaard behalve dan aan de profeten DaniŽl en Johannes de Evangelist.

Deze geheimen zullen in de loop der tijd geopenbaard worden, want jullie hoeven die nu nog niet te kennen. 

De macht van God zal zich manifesteren wanneer de strijd om de zielen zal slagen. De macht van de dood over de mensen zal eindelijk overwonnen zijn. Dat is Mijn belofte. Ik zal de profetieŽn vervullen die door Mijn Vader bepaald werden.

Diegenen onder jullie die verward zijn, vrees niet. Alles ligt nu in Mijn heilige handen, maar wees er zeker van dat het enige dat van belang is, de vergeving van de zonden is. Dat zal gebeuren wanneer ieder van jullie Mij om de gave van bevrijding vraagt. Zo eenvoudig is het.

Jullie liefde voor Mij zal de gave van leven meebrengen. De dood, zoals jullie die kennen, zal geen controle of greep meer over jullie hebben. Jullie toekomst is iets om met vreugdevolle harten naar uit te kijken want het is Gods grootste gave en alleen de waardige zielen zullen met dergelijke schat begiftigd worden. Wees in vrede. Vertrouw Mij. Bemin Mij. Dat is het enige wat telt.

Jullie Jezus