645 - Ik breng hoop. Ik breng Barmhartigheid. Ik breng redding.
Zondag 16 december 2012, 23.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat Mijn leerlingen geen angst teweegbrengen in de harten van hun vrienden en families door Mijn boodschappen aan jou in deze tijd.

Ik kom in deze tijd tot jullie allen om met jullie te spreken vanuit de Hemel met de bedoeling jullie voor te bereiden. Ik doe dat met liefde en vreugde in Mijn Hart.

Ik kom om hen die in Mij geloven te helpen zodat zij klaar zouden zijn om Mij te ontvangen  in de staat van genade die vereist is om met Mij in Mijn Koninkrijk te heersen.

Ik kom eveneens met een dringend verzoek voor hen die de bedoeling van Gods Schepping niet begrijpen, in het bijzonder die zielen die menselijke redeneringen gebruiken om alles in hun leven te verklaren. Zij geloven alleen in wat zij kunnen zien of aanraken. Diezelfde zielen zullen leugens aanvaarden van hen die zij als te respecteren mensen beschouwen in hun gemeenschappen en naties. Hoe gemakkelijk worden zij voor de gek gehouden door de leugens van mensen en hoe zwak zijn zij in hun afwijzing van de waarheid van hun schepping.

Mijn taak is het jullie allen te helpen. Niet te bedreigen, maar jullie dichter naar Mij toe te trekken zodat jullie vertroosting zouden ontvangen.

Mijn Koninkrijk is jullie thuis. Jullie mogen geen enkele druk voelen om jullie familie af te keuren opdat jullie je hart met het Mijne zouden kunnen verenigen. Breng Mij in plaats daarvan jullie familie door jullie gebeden. Velen zullen jullie kwetsen wanneer jullie de waarheid van Mijn woord verkondigen. Maar dat is niets. Daag hen niet uit en dwing hen niet tegen hun wil. Ik zal hun in Mijn Licht van bescherming opnemen wanneer jullie Mijn kruistochtgebed bidden voor de genade van vrijwaring.

Ik ben vervuld van liefde voor jullie. Zij die in Mij geloven zullen overvloedig getroost worden bij Mijn Tweede Komst. Die andere zielen kunnen gered worden door jullie gebeden. Dat is de reden waarom Ik jullie nu voorbereid. Het is om jullie allen te redden zodat jullie kunnen genieten van de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde.  

Ik breng hoop. Ik breng barmhartigheid. Ik breng redding. Ik breng het laatste Verbond, het  laatste tijdperk tot voltooiing, wat de vervulling van Mijn Vaders Wil zal zijn.

Wees nooit bang voor Mij, want Ik ben jullie familie, verbonden door Mijn vlees en bloed, door Mijn mensheid zowel als door Mijn Godheid.

Wees in vrede, Mijn geliefde volgelingen. Rust op Mijn schouder want Mijn Liefde en barmhartigheid zijn groter dan iemand van jullie weet. Dit is een tijd van vreugde, niet van verdriet, want Ik heb jullie de gave van de verlossing gegeven. Deze gave is zowel voor jullie bestemd als voor hen die verloren zijn. Zij is er voor iedereen.

Jullie geliefde Jezus.