644 - Ik ben een alvergevende God, klaar om jullie vrijstelling te verlenen van de zonden die jullie in de val lokken.
Zaterdag 15 december 2012, 21.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang een hand uit te strekken naar al diegenen die zich in deze tijd zorgen maken in hun leven.

Ik verzoek al diegenen onder jullie die in grote zonde verkeren en wanhopig zijn om ooit nog vertroosting te vinden omwille van de ellende waarin jullie zich bevinden. Jullie mogen schuldig zijn aan grote zonde, inclusief moord, abortus, geweldpleging, seksuele ontsporing, of jullie mogen besmeurd zijn met het occulte, toch moeten jullie weten dat het enige wat jullie te doen hebben is jullie tot Mij te richten en Mij te vragen jullie te helpen?

Ik ben een alvergevende God, klaar om jullie vrijstelling te verlenen van de zonden die jullie in de val lokken. Deze zonden kunnen uit jullie leven gebannen worden. Daar is alleen moed voor nodig. Onthoud dat er niet één zonde bestaat waarvan Ik jullie niet zal vrijstellen, uitgezonderd de zonde van godslastering tegen de Heilige Geest.

Het is niet het feit dat zondaars niet voor een lange tijd in staat van genade kunnen blijven dat jullie ervan weerhoudt om Mijn Vergeving te zoeken. Het is de gedachte dat Ik jullie nooit zal kunnen vergeven die jullie van Mij weghoudt.

Mijn Barmhartigheid is zo groot dat deze zal gegeven worden aan al diegenen die erom vragen.

Ik doe een oproep tot allen onder jullie die onzeker zijn omtrent Mijn Bestaan. Ik vraag jullie in Mij te vertrouwen. Door volledig te vertrouwen op Mij, met Mij te spreken en Mij te vragen jullie te vergeven, zullen jullie het antwoord ontvangen waarnaar jullie hunkeren.

Ik zal antwoorden en jullie zullen dat in je hart voelen wanneer jullie het Kruistochtgebed bidden om de Genade van Mijn Barmhartigheid voor ellendige zondaars.

Kruistochtgebed (89) voor ellendige zondaars

Lieve Jezus, help mij, een arme ellendige zondaar,

om met een berouwvol hart naar U toe te komen.

Zuiver mij van de zonden die mijn leven verwoest hebben.

Geef mij de genade van een nieuw leven, vrij van de boeien van de zonde, 

en de vrijheid die mijn zonden mij ontzeggen.

Vernieuw mij in het Licht van Uw Barmhartigheid.

Omarm mij in Uw Hart.

Laat mij Uw Liefde voelen zodat Ik dicht bij U kan komen

en mijn liefde voor U zal ontvlammen.

Heb erbarmen met mij, Jezus, en houd mij vrij van zonde.

Maak mij waardig om Uw Nieuw Paradijs binnen te gaan.

Amen 

Onthoud, het is niet omdat zielen waardig zijn Mijn Koninkrijk binnen te gaan dat zij verzoening ontvangen. Het is omdat Mijn Barmhartigheid zo groot is dat Ik elke zondaar afzonderlijk kan redden als zij maar de moed zouden zoeken die zij nodig hebben om Mij om hulp te vragen.

Ik bemin jullie allen met een eeuwige liefde. Wijs Mijn Liefde of Barmhartigheid nooit af want zonder hen zullen jullie steeds dieper in zonde wegzinken en voor Mij verloren blijven.

Wanneer jullie dit gebed bidden, zal Ik op zulk een wijze antwoorden dat jullie het zeer moeilijk zullen vinden om nog van Mij weg te gaan.

Jullie geliefde Jezus