642 - De verraders van Mijn Heilig Woord dat door Gods profeten overgebracht wordt, zullen, dat beloof Ik plechtig, de toorn van Mijn Vader veroorzaken.
Woensdag 12 december 2012, 23.54 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verdriet het Mij zoveel verdeeldheid te zien, veroorzaakt door  Mijn heilig woord dat in deze boodschappen meegedeeld wordt.

Wanneer Mijn woord, dat gegeven wordt aan ware zieners en profeten, aan de wereld bekend gemaakt wordt, dan lokt het onmiddellijk kritiek uit. Waarom is dat? Dat komt omdat Ik, jullie Jezus, wiens heilig woord altijd in vraag gesteld en bekritiseerd zal worden, reeds voordien door zondaars van ketterij beschuldigd werd.

Het menselijk redeneren, hoewel belangrijk in de rol van onderscheiding, speelt maar een kleine rol in de (h)erkenning van Mijn woord.

De Liefde die Mijn woord doet ontbranden in een ziel die vrij is van kwaadwilligheid en zuiver en nederig is, zal niet, kan niet ontkend worden. Door deze zielen is het dat Ik de genade verleen in staat te zijn Mij te (h)erkennen. Deze zielen, samen met de profeet die Ik gekozen heb om Mijn woord mee te delen, zullen Mijn kelk van lijden moeten aanvaarden.

Ik vraag jullie jezelf te onthechten van de wereldse aantrekkelijkheden en jullie aan Mij toe te wijden, want het is een zeer hard en eenzaam pad wanneer jullie Mij volgen.

Wanneer jullie worden uitgedaagd in Mijn Naam, of wanneer de stemmen van Mijn ware profeten in het belachelijke worden getrokken en verklaard als niet van God komende, zeg Ik tot jullie het volgende: verleen geen waardigheid aan zulke aanvallen door een of ander antwoord. Blijf zwijgen in jullie lijden.

De stem van God zal nu over de wereld heersen en laat niemand jullie wegtrekken van de waarheid, die zeer belangrijk is, zodat Ik jullie arme hulpeloze zondaars in Mijn heilige armen kan nemen om jullie tot rust te brengen.

Ik breng jullie vrede. Argumenten, kritiek en openbaar vertoon van autoriteit, door  diegenen die enerzijds Mijn woord verkondigen, en anderzijds anderen in Mijn Naam veroordelen, moeten niet aanvaard worden. Dat soort gedrag komt niet van God. Het is afkomstig van de kwade geest.

Onthoud, jullie kwetsen niet Mijn profeten. Ik ben het die jullie beledigen.

Jullie zijn schuldig aan tijdverspilling en kleinering van het werk van de Heilige Geest. Het zal jullie niet worden toegestaan om de zielen op te offeren van diegenen die jullie durven  misleiden in Mijn Naam.

Jullie, die tegen Mij zondigen door te belemmeren dat het woord van God gehoord wordt in deze tijden, zullen afgewezen worden. Mijn geduld is uitgeput. Mijn zorgen intens. Mijn pijn ondraaglijk. Jullie proberen Mijn volgelingen te misleiden, wier rol in het leiden van Mijn overblijvend leger van het grootste belang is. Daarvoor zullen jullie gestraft worden.

Ik smeek jullie Mij te vragen tot jullie te komen zodat Ik jullie vertroosting kan geven, want vergis jullie niet, jullie zijn verwarde zielen en jullie zonden zijn Mij bekend.

Jullie arrogantie is beledigend en beschimpend voor Mijn Vader. Jullie bereidwilligheid om jullie eigen zielen op te offeren ter wille van jullie ambitie te worden aangezien als intelligente en gezaghebbende woordvoerders voor Mij, is weerzinwekkend in Mijn ogen.

De verraders van Mijn heilig woord dat door Gods profeten overgebracht wordt, zullen, dat beloof Ik plechtig, de toorn van Mijn Vader veroorzaken.

Jullie straf zal snel plaatsvinden.

Jullie tijd is gemeten. Jullie hebben nog maar een korte tijd om te kiezen welke meester jullie werkelijk dienen.

Jullie Jezus