641 - Menselijk redeneren is zonder betekenis wanneer jullie het Eeuwig Leven proberen te omschrijven
Dinsdag 11 december 2012, 23.16 u.

Mijn zeer geliefde dochter, nu de Advent gevierd wordt, roep Ik al Mijn trouwe leerlingen op om anderen de belangrijkheid van Mijn geboorte op aarde in herinnering te brengen.

Mijn geboorte toonde de onpeilbare Liefde die Mijn Vader voor al Zijn kinderen heeft. Bereidwillig offerde Hij Mij, het Lam van God, opdat ieder van jullie eeuwig leven zou  kunnen hebben. Deze gave, die enorme pijn en lijden veroorzaakte bij allen die Mij nabij waren, werd met vreugde aan de mensheid gegeven.

Dit was de enige weg om de mensheid vrij te kopen van de vernietiging die haar wachtte. Mijn Naam, Mijn Tegenwoordigheid is door allen gekend, maar weinigen in de wereld geloven werkelijk in Mijn bestaan. Mijn dood op het kruis, een barbaarse en wrede kruisiging, zelfs naar de norm van de gebruiken voor criminelen in die tijd, brengt jullie de vrijheid - zelfs vandaag.

Aan ieder van jullie, krachtens jullie geboorte, werd de sleutel gegeven tot de vrijheid, tot Eeuwig Leven in Mijn luisterrijk Paradijs. Velen onder jullie beseffen niet wat dit betekent. Dat komt door de druk waaronder jullie vandaag staan om Mij openlijk te verloochenen.

Hoeveel onder jullie zijn bang om te zeggen dat ze in Mij geloven? Indien jullie gevraagd werd om openlijk jullie geloof bekend te maken, zouden jullie dan bij Mij blijven en Mij jullie trouw betonen?

Velen onder jullie zeggen dat jullie Mij niet kennen, maar dat jullie geloven dat Ik besta. Jullie geloven dat er na de tijd hier op aarde een leven is, dat jullie door Mijn Vader werd verleend. Weten jullie niet dat wanneer jullie Mij de rug hebben toegekeerd, jullie jezelf het recht ontzeggen tot Mijn Koninkrijk?

Menselijk redeneren is zonder betekenis wanneer jullie het Eeuwig Leven proberen te omschrijven, want jullie hebben niet de nodige kennis gekregen om de mysteries van Mijn Vaders Schepping te kennen.

Toch hebben jullie Mijn woord ontvangen door Mijn Leer, en dat is alles wat jullie nodig hebben om door Mij toegelaten te worden tot een leven in eeuwige vrede, liefde en geluk. Dat nieuwe leven behoort jullie toe en omwille van Gods Liefde wacht het daar op jullie indien jullie Mijn oproep maar zouden beantwoorden.

Ik, jullie geliefde Jezus, jullie Verlosser en Koning, bereid Mij voor om Mijzelf aan jullie voor te stellen wanneer Ik kom om jullie allen terug te winnen.

Mijn Liefde is aanwezig in ieder van jullie. Kijk in jullie hart en vraag Mij het vuur van de liefde te ontsteken dat jullie, net zoals zuurstof, nodig hebben om in dit Nieuw Paradijs te leven. Het hoeft niet gevreesd te worden. Jullie moeten Mij verwelkomen want Ik kom om jullie eeuwig geluk te brengen. Ik roep jullie op om Mijn Tweede Komst te aanvaarden met vreugde in jullie hart.

Jullie Jezus