640 - De Maagd Maria – Hij, zo nederig, zal komen in grote luisterrijke heerlijkheid en Zijn Grote Barmhartigheid zal de aarde overstromen
Dinsdag 11 december 2012, 17.00 u.

Mijn lieve kleintjes, Mijn Hart jubelt omdat het Rijk van Mijn Zoon zeer nabij is.

Ondanks al Zijn lijden, Zijn afwijzing door ondankbare mensen en de geloofsafval die de aarde bedekt, zal Hij de mensheid grote heerlijkheid brengen.

Hij zal komen op een geweldige wolk en Zijn Majesteit zal elke ziel overweldigen die in extase aan Zijn voeten zal neervallen.

Hij, zo nederig, zal komen in grote luisterrijke heerlijkheid en Zijn grote barmhartigheid zal de aarde overstromen.

Kinderen, jullie moeten je voorbereiden want jullie zullen veel kracht nodig hebben om voor Hem te verschijnen. Van jullie zal vereist worden om nederigheid te tonen en Hem te smeken jullie zielen te verlossen zodat jullie het licht van de waarheid zien.

Zijn grote barmhartigheid zal door velen van jullie aangenomen worden. Anderen daarentegen zullen Zijn Tegenwoordigheid en de grote gave die Hij zal brengen, negeren. 

Bid, bid, bid voor diegenen die het bestaan van het eeuwig leven weigeren te aanvaarden, want deze mensen hebben jullie hulp nodig. Het zal grote vreugde brengen wanneer jullie recht uit jullie hart Mijn Zoon kunnen vragen om deze zielen te redden.

Jullie, Mijn kinderen, zullen spoedig het einde van jullie lijden zien omdat Mijn Zoon, in Zijn ontferming, grote plannen heeft voor elke mens die vandaag op aarde leeft.

Wees dankbaar voor het geschenk van het leven dat jullie gegeven werd toen jullie geboren werden.

Wees dankbaar omwille van de gave van eeuwig leven, dat Mijn Zoon spoedig aan de wereld zal aanbieden. Dit geschenk is bestemd voor elke zondaar afzonderlijk. Het zal van jullie eigen vrije wil afhangen of jullie het al dan niet zullen aanvaarden.

Kom naar Mij, kinderen, opdat Ik jullie in de schuilplaats van Mijn Onbevlekt Hart kan nemen en jullie kan voorbereiden zodat Ik jullie naar Mijn Zoon kan leiden, klaar voor Zijn Tweede Komst.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding