639 - Ik zal de Levenden en de Doden oordelen en zij die waardig zijn kunnen Mijn Koninkrijk binnengaan.
Maandag 10 december 2012, 22.22 u.

Mijn zeer geliefde dochter, zeg alstublieft aan allen die Mijn Leer navolgen dat zij zich Mijn belofte moeten herinneren.

Ik heb duidelijk gemaakt dat Ik wederkom om Mijn Koninkrijk te redden.

Mijn Tweede Komst wordt verwacht en zij die bevestigen de waarheid te kennen, die in Mijn Vaders Boek staat, zullen weten dat het geen onwaarheden bevat.

Ik zal wederkomen, zoals voorzegd, en dat moment is bijna daar.

Ik zal de levenden en de doden oordelen en alleen zij die waardig zijn kunnen Mijn Koninkrijk binnengaan.

Het is ook voorzegd dat de duivel een oorlog op aarde zal bereiden om tegen Mijn Vader te strijden voor zielen.

Dit is een oorlog die hij niet kan winnen, en toch, de velen die hun leven leiden gebaseerd op valse beloften, geloven dat hun aardse leven het enige is dat telt. Het bedrog, dat de overhand heeft gekregen bij vele mensen, zal hun ondergang zijn. 

O, hoe verlang Ik ernaar dat deze zielen op tijd hun ogen zouden openen voor de waarheid, alvorens het voor hen te laat is.

Mijn pijn en smart zijn nooit voorheen zo intens geweest, nu Ik die arme misleide zielen beschouw die voor Mij verloren zullen zijn. Dat is de reden waarom slachtofferzielen, uitverkoren zielen en zij die dicht bij Mijn Heilig Hart zijn, nu zo’n pijn ervaren. Ik lijd door hen nu de tijd nadert.

Al de plannen van Mijn Vader zijn gereed om Zijn kinderen te omhullen en hen te bedekken met Zijn Zegel van Bescherming.

Elke ziel wordt door Hem gezocht. De Heilige Geest bedekt vele zielen op dit moment van de geschiedenis, met de bedoeling hun in Mijn Heilige armen te lokken.

Alstublieft, verloochen Mijn belofte niet. Aanvaard dat jullie, deze generatie, getuige zullen zijn van Mijn Tweede Komst.

Het is goed nieuws. Mijn Wederkomst zal het moment van Mijn Verheerlijking zijn, die al diegenen zal vernieuwen die Mij liefhebben en zij zullen een nieuw leven beginnen, een tijd van grote luister, waar zij zich zullen verheugen in licht en liefde.

Alstublieft, wees niet bevreesd.

Ik kom met grote Liefde.

Ik kom met een groot geschenk.

Jullie zullen naar jullie ware thuis gebracht worden en jullie zullen verenigd worden met jullie eigen familie.

Al Gods kinderen die de gunst krijgen om dit nieuwe glorievolle bestaan binnen te gaan, zullen één worden.

Overal zal liefde zijn. Vrede, vreugde, gelach, kameraadschap, wonderen en de aanbidding van God, zal deel uitmaken van elk moment.

De dood zal niet meer zijn. Haat zal niet meer bestaan.

Het kwaad zal verbannen zijn.

Heel de mensheid zal niet langer lijden of pijn ervaren of onvolmaaktheid van eender welke aard. Dat is Mijn Nieuw Paradijs. De tijd van tranen zal niet meer zijn.

Vertrouw op Mij, Mijn volgelingen, want de pijn en het lijden die jullie ervaren, zijn bijna voorbij. Ik weet hoezeer jullie lijden omwille van de onrechtvaardige regimes waaronder jullie moeten leven. Dit is de laatste periode, want de hand van Mijn Vader zal nu ingrijpen.

De wereld zal veranderen. Het oude zal weggegooid worden en een nieuwe dageraad zal oprijzen in al Gods Glorie wanneer Zijn macht zal heersen, zoals het bedoeld was vanaf de Schepping van de wereld.

Jullie geliefde Jezus