638 - Het Vuur van de Heilige Geest zal in de harten van iedereen gevoeld worden
Zondag 9 december 2012, 19.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang Mijn volgelingen niet te verontrusten, maar eerder de Liefde en het Medelijden te tonen die Ik voor elke man, vrouw en kind in Mijn Hart draag.

Het is omwille van Mijn Liefde voor ieder van Gods kinderen, met inbegrip van hen die het Woord van God trotseren, dat Ik hen verlang te overdekken met Mijn Vlam van Barmhartigheid.

Wees voorbereid, jullie allen, want weldra zullen jullie getuige zijn van de Macht van God en Zijn Goddelijke Tussenkomst in de wereld, wanneer Hij al wat is zal stopzetten voor een periode van vijftien minuten.

Het Vuur van de Heilige Geest zal in de harten van eenieder gevoeld worden.

Voor hen die in staat van genade zijn, zal het een gevoel van vreugde, liefde en medeleven  zijn voor Mij, jullie Jezus.

Voor hen die in staat van dagelijkse zonden zijn, jullie zullen de pijn van het Vagevuur voelen, maar jullie zullen spoedig gezuiverd zijn en dan zullen jullie in jullie harten een diepe liefde en vrede gewaar worden voor Mij.

Voor diegenen onder jullie die in staat van doodzonde zijn, jullie zullen de erbarmelijkheid en de pijn ervaren alsof jullie in het vuur van de Hel geworpen zijn.

Sommigen onder jullie in die staat van zonde, zullen Mij smeken om vergiffenis en om de gunst een einde te maken aan jullie inwendig lijden. Dat zal Ik jullie toestaan indien jullie oprecht berouw hebben in jullie hart en erkennen dat jullie zonden Mij smartelijke kwellingen  en lijden veroorzaken omdat zij God beledigen.

Dan zulle er die arme ongelukkige zielen zijn die Mij zullen bespuwen, Mij bestrijden en dan hun rug toekeren. De verschrikking die zij zullen voelen, zal te wijten zijn aan het feit dan hun zielen door Satan verstikt zijn.

Zij zullen niet in staat zijn de pijn te verdragen wanneer zij Mijn Licht zien en zij zullen in de omarming van de duivel lopen wiens duisternis hun vertroosting biedt. 

Tenslotte zullen er diegenen zijn die onmiddellijk zullen sterven omwille van de shock die zij zullen ervaren.

Alstublieft, bid elke dag voor die zielen, want jullie gebeden zullen voor hen de toegang tot Mijn Koninkrijk verwerven.

Dit is één van de grootste wonderen die God aan zijn kinderen ooit heeft toegestaan.

Mijn Openbaring aan jullie, tijdens deze gebeurtenis, zal jullie wakker maken voor het feit dat Mijn Belofte spoedig zal gerealiseerd worden: terug te komen om het menselijk ras te redden, zodat de mensen het op komst zijnde Luisterrijk Leven kunnen erven.

Jullie Jezus