635 - De Maagd Maria – Als de Moeder van Redding zal ik jullie en jullie families helpen om toegewijd te worden aan mijn Zoon
Woensdag 5 december 2012, 20.40

Mijn kind, alstublieft, zeg mijn kinderen dat ze zich tot mij moeten wenden, hun geliefde Moeder, zodat ik hen kan beschermen in deze tijd van verwarring en verdriet.

Mijn Onbevlekt Hart is het toevluchtsoord waarnaar jullie je moeten keren zodat jullie, door mijn voorspraak, jullie geloof kunnen vernieuwen en Mijn Zoon vertrouwen.

Ik zal jullie te hulp komen en mijn tranen van liefde en medelijden voor ieder van jullie zullen vloeien en dan zullen jullie vrede vinden in jullie hart.

Met mijn hulp, die jullie dagelijks moeten trachten op te zoeken, zal mijn Zoon jullie de nodige genaden schenken zodat jullie waardig gemaakt worden voor Zijn Grote Barmhartigheid.

Aarzel nooit om beroep te doen op mij want van mijn Zoon ontving Ik een speciale gave.

Ik zal jullie helpen jullie ziel klaar te maken zodat ze mijn Zoon zal behagen.

Mijn hulp zal jullie sterker maken en jullie zullen je dichter bij mijn Zoon voelen, wat jullie zo’n troost zal schenken dat jullie opnieuw naar mij zullen toekomen zodat ik jullie in veiligheid kan behoeden.

Als de Moeder van Redding zal ik jullie en jullie families helpen om toegewijd te worden aan mijn Zoon, Jezus Christus.

Jullie moeten nooit bang zijn voor mijn Zoon, hoe ernstig jullie ook gezondigd hebben, want Hij blijft altijd hopen en wachten tot jullie Hem roepen. Zijn Barmhartigheid gaat jullie verstand te boven.

Mijn lieve kinderen, jullie moeten het gebed nooit ingewikkeld maken. Al wat jullie te doen hebben is tot mijn Zoon te spreken en mijn hulp te vragen om jullie tot Hem te brengen.

Jullie Hemelse Moeder

Moeder van Redding