634 – Ik roep de mensheid op zich voor te bereiden op Mijn Grote Barmhartigheid.
Maandag 3 december 2012, 19.05 u.

Mijn zeer geliefde dochter, met al je sterkte en al je moed, roep Ik de mensheid op zich voor te bereiden op Mijn grote armhartigheid.

Ik doe een oproep tot al diegenen onder jullie met een nederig hart en een zuivere ziel, om te bidden voor hen die tijdens de Waarschuwing zullen sterven.

Hoezeer hebben zij jullie gebeden nodig. Wat heb Ik jullie lijden nodig. Beide gaven die door jullie aan Mij gegeven worden, zullen helpen diegenen te redden die niet door hun eigen vrije wil kunnen gered worden.

Wanneer Mijn vlam van barmhartigheid over de hele wereld zal uitgestort worden, zullen velen zich verheugen, maar het zal een pijnlijke tijd zijn voor zondaars die omwille van hoogmoed, niet in staat zullen zijn om Mij vergeving te vragen.

Hun zuivering zal pijnlijk zijn en het zal van hun kant veel lijden vragen om in Mijn ogen gered te worden.

Wat zullen de boze harten van mensen binnenste buiten getrokken worden, en met ontzetting in hun zielen zullen velen in doodsangst voor Mij neervallen. Laat hun weten dat, hoewel zij veel smart zullen ondergaan, miljarden zuiver van hart en ziel zullen worden. Dan zullen zij volledig voorbereid zijn op de grote dag van Mijn Komst.

Mijn dochter, de beproevingen van Mijn volgelingen zullen toenemen en heviger worden voor de Waarschuwing.

Wanneer jullie Mij dat lijden offeren zal Ik de zielen van miljoenen redden. Alstublieft, misgun Mij deze kwellingen niet want grote wonderen zullen verricht worden ondanks die ondankbare mensen die in hun hart geen schaamte kennen voor de verdorvenheden waaraan zij schuldig zijn.

Geen enkel mens zal gespaard blijven van de aanblik op de toestand van hun zielen zoals die voor Mijn ogen verschijnen.

Wanneer zij de ellendige staat van hun zielen zullen zien, zullen zij diep beschaamd zijn. Zij die oprecht berouw hebben over hun beledigingen tegen God, zullen vergeven worden. Zij zullen een zuivering moeten ondergaan, die zij met nederigheid moet aanvaarden.

Vele, vele, zielen zullen Mijn hand van barmhartigheid aanvaarden, maar wat betreft de zielen die doodzonden begaan hebben, die zullen zo verhard zijn dat zij Mijn barmhartigheid uit de weg zullen gaan. Dit kruistochtgebed moet gebeden worden voor zielen na de Waarschuwing.

Kruistochtgebed (88) voor zielen na de Waarschuwing

O, Heilig Hart van Jezus, heb medelijden met ons allen, arme zondaars.

Verlicht de versteende harten, die zo wanhopig op zoek zijn naar leiding.

Vergeef hen hun ongerechtigheden.

Help hen, door Uw Liefde en barmhartigheid, om het in hun hart te vinden, Uw grote gave van verlossing te grijpen.

Ik smeek U alle zielen te vergeven die de waarheid van God afwijzen.

Bedek hen met Uw Licht, lieve Jezus,

zodat  het hen zal verblinden voor de gemeenheid en valstrikken van de duivel

die zal proberen om hen voor eeuwig van U af te snijden.

Ik smeek U om aan al Gods kinderen de sterkte te geven

om dankbaar te zijn voor Uw grote barmhartigheid.

Ik vraag dat U de deur van Uw Koninkrijk opent voor alle verloren zielen die op aarde ronddwalen in een staat van hulpeloosheid en hopeloosheid. Amen.

Ga, Mijn leerlingen, en volg Mijn instructies om jullie zielen voor te bereiden op Mijn goddelijke barmhartigheid.

Jullie Jezus