633 - De vlam van liefde dooft het vuur van de haat.
Zondag 2 december 2012, 17.40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, enkel wanneer jullie zelf het doelwit van haat zijn kunnen jullie echt de macht verstaan die de duivel over de mensheid heeft.

Haat wordt door Satan bewerkt die hem gebruikt om de mensen ertoe aan te zetten zich tegen hun broeders en zusters te keren.

Haat brengt haat voort, wanneer iemand een ander haat en hij wordt gewoonlijk door woede veroorzaakt.

Boosheid kan tot stand komen als resultaat van een verschil van mening. Tenzij die beheerst wordt kan zij zeer snel omslaan in haat.

Wanneer iemand een andere persoon aanvalt, een organisatie of een natie, omwille van een meningsverschil, dan kan in een mum van tijd een storm van haat ontsteken.

Daarom roep Ik al diegenen die zich doelwit weten van zo’n boosheid, dringend op om altijd waardig te blijven. Zelfs wanneer iemand jullie beledigt, in jullie gezicht of achter jullie rug, moeten jullie voorzichtig zijn en jullie niet met hen inlaten. Wanneer jullie het toch doen zullen jullie verleid worden te zondigen.

Satan moedigt mensen aan om kwaad te worden. Dan gebruikt hij die boosheid om boosheid in de volgende persoon te veroorzaken, en zo altijd verder totdat haat aan beide zijden geleidelijk doordringt.

Hij, de duivel, zet aan tot haat zodat hij verdeeldheid kan zaaien.

Verdeeldheid is het tegenovergestelde van eenheid. Eenheid is een Godgegeven genade.

Wanneer mensen als een geheel verenigd zijn en elkaar respecteren, is liefde tegenwoordig. Liefde is God, dus God heeft die eenheid opgewekt.

Satan gebruikt de haat om naties te verdelen, huwelijken te verbreken, moorden te begaan en gemene misdaden welig te doen tieren. Wanneer Satan zal overwonnen zijn, zal de haat eindelijk verbannen zijn en hij zal nooit meer in de wereld bestaan.

Liefde kan haat verminderen. Wanneer iemand kwaad op jullie is, moeten jullie proberen te antwoorden met liefde. Dat mag zeer moeilijk zijn voor jullie om dat te doen, maar met Mijn hulp zullen jullie merken dat de haat vlug verzwakt zal worden.

De vlam van de liefde dooft het vuur van de haat. Zij neutraliseert het. Liefde is God en aangezien God grote macht heeft over het Beest, is dat de oplossing om het Beest uit jullie levens te verdrijven.

Het vraagt veel moed om als slachtoffer op te staan tegen de haat. Indien jullie doen zoals Ik jullie vraag en beroep doen op Mij om jullie de moed te geven, dan kunnen jullie de haat verslaan.

Jullie Jezus