632 - Alle landen van de wereld zijn als één geheel verenigd met God. Allen maken deel uit van dezelfde familie.
Zaterdag 1 december 2012, 19.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik liefde in de harten van jullie ouders leg, zal die slechts een zwak schijnsel zijn van de liefde die Ik voor jullie in Mijn Hart draag.

Een kind dat gevoed wordt door de zuivere liefde van zijn ouders is gezegend want dat is een voorsmaak van de Liefde die God heeft voor al Zijn kinderen.

Mijn Liefde is in het bijzonder aanwezig in het hart van de gezinseenheid, want de liefde die haar vormt, doet denken aan de Heilige Familie.

Alle landen van de wereld zijn als één geheel verenigd met God. Allen maken deel uit van dezelfde familie. In sommige gezinnen is er veel liefde en zijn alle kinderen in harmonie met hun ouders.

In andere gezinnen is er verdeeldheid, met kinderen die rondzwerven en in wanhoop vervallen.

Wanneer een kind van het pad van de waarheid afdwaalt en zichzelf verwikkeld ziet in eigenzinnige handelingen, veroorzaakt het veel verstoring in zijn familie.

Wanneer het pijn lijdt en verslaafd is aan zondige verlangens van het vlees, veroorzaakt het een vreselijke angst bij zijn ouders.

Wanneer het weigert hen toe te staan om hem te helpen, zijn zij niet alleen bedroefd en ontgoocheld, maar worden zij ziek van de zorgen.

Wanneer het zijn rug keert naar zijn broers en zussen, hun pijn en smart bezorgt en hen verwerpt, dan wijst het zijn hele familie af.

Deze gebroken familie kan geen vrede vinden, ook al is deze verenigd, met uitzondering van de eigenzinnige zoon.

Zij zouden alles geven om hun arm verwarde kind te redden van de vernietiging van zijn kans op geluk in het leven.

Hetzelfde geldt voor Gods kinderen die Zijn hand van Liefde en barmhartigheid afwijzen.

Hoe doet dit Hem wenen van verdriet.

Ook Mijn volgelingen die deze verloren zielen zien ronddwalen in de wereld op zoek naar troost in zaken die niet van God zijn, voelen verdriet in hun harten. Zij voelen ook angst omdat zij weten dat tenzij deze arme zielen Mij, hun Jezus, vragen hen te redden, zij anders voor altijd verloren zijn.

Mijn Levende Kerk op aarde, bestaande uit al Mijn volgelingen, moet Mij helpen elke afzonderlijk ziel te redden.

Zonder allen van Gods Familie, zal het een pijnlijke hereniging worden, al was er slechts één ziel voor Mij verloren.  Wij zijn één, al Gods kinderen. Breng Mij door jullie gebeden, de zielen van diegenen onder jullie die het bestaan van God niet zullen aanvaarden en zij die verwikkeld zijn in zo’n zondig leven dat zij daaruit niet gemakkelijk kunnen ontsnappen.

Breng Mij dan de zielen van de misleide zondaars die in elke val lopen die door de duivel voor hen wordt uitgezet. 

Waar er een wil is, van de kant van Mijn leerlingen, om zielen te helpen redden, daar zal Ik deze zielen duizendmaal vermenigvuldigen. Dat beloof Ik jullie. Jullie inspanningen zullen niet verloren gaan. Elk greintje van jullie lijden, dat jullie in Mijn Naam ondergaan en bereidwillig aan Mij offeren, zal gebruikt worden om het grootste deel van de mensheid te redden.

Bemin jullie familie zoals Ik jullie bemin. Bemin jullie broeders en zusters zoals jullie in je eigen familie zouden doen en Ik zal jullie met genaden overstromen.

Bemin jullie vijanden en bewijs het door voor hen te bidden en Ik zal hun zielen redden.

Jullie Jezus