629 - De Maagd Maria: Een liefdevolle God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken.
Donderdag 29 november 2012, 15.20 u.

Mijn lieve kinderen, jullie moeten bidden voor al Gods zieners in de wereld op dit ogenblik. Zij lijden veel en binnen en buiten hun missies is onenigheid teweeggebracht.

Veel mensen verwerpen hen. Nog meer verwerpen die zieners en profeten die hun zending aan de wereld bekend gemaakt hebben. 

Jullie moeten je als één man verenigen indien jullie Mijn Zoon echt beminnen. Onder jullie mag er geen plaats zijn voor jaloersheid, laster of haat. Wanneer dat wel het geval is heeft de duivel jullie bekoord om niet de profeet, maar het heilig woord van Mijn Zoon op te zeggen.  

Dit is een tijd waarin geen verdeeldheid mag toegestaan worden die hindernissen optrekt  onder hen die de Leer van Mijn Zoon volgen.

Waar verdeeldheid is, is er verwarring. Dat zet de stroom van gebeden stop en vertraagt jullie in het helpen om zielen te redden.

Een liefdevolle God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken. Iemand anders belasteren in de Naam van God is een zonde in de ogen van Mijn Vader.

Wanneer jullie dat doen beledigen jullie Mijn Zoon die altijd gezegd heeft dat jullie elkaar moeten liefhebben als broeders en zusters.

Wanneer jullie de Naam van Mijn Zoon gebruiken om de reputatie van anderen te schaden, moeten jullie Mijn Zoon om vergiffenis smeken.

Het is tijd, kinderen, om sterk te zijn en Mijn Zoon te eren door alles in herinnering te brengen wat Hij jullie geleerd heeft.

Vele voorzegde gebeurtenissen staan nu op het punt in de wereld zichtbaar te worden.

Er is geen tijd voor verdeeldheid onder diegenen die Mijn Zoon vereren.

Weldra zullen scheidingen aan Christenen opgedrongen worden. Dat is de reden waarom jullie verenigd een sterk leger zullen vormen dat waardig is het woord van God te verkondigen.

Verdeeld, zullen jullie meegezogen worden in een leegte waarin heidense wetten aan jullie Kerk zullen opgelegd worden.

Wanneer jullie verdeeldheid zaaien, kan er geen eenheid zijn.

Alleen zij die sterk zijn in geloof, verenigd in het Hart van Mijn Zoon, zullen gestaag vorderingen maken in het leger van Mijn Zoon.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding