628 - Hoe belangrijk jullie bezittingen voor jullie hier op aarde ook zijn, zij zijn niets waard
Woensdag 28 november 2012, 19.40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, tijdens de veranderingen die weldra in de wereld zullen losbarsten, moet niemand ooit vergeten dat het God was die de wereld schiep en dat het door Zijn hand en door Zijn Macht alleen is dat het tot een einde zal komen, op de wijze die jullie kennen.

Geen regering, noch leider of man kan het bestaan van de mensheid of de dood controleren,  alleen God kan daarover beslissen, wanneer de zielen het lichaam kunnen verlaten.

Hoe belangrijk jullie bezittingen voor jullie hier op aarde ook mogen zijn, zij zijn niets waard. Toch spenderen vele mensen het grootste deel van hun leven aan het najagen van een droom over roem, weelde en het verzamelen van materiŽle goederen die hun op elk moment kunnen ontnomen worden.

Dat is de reden waarom deze zielen, voor wie Ik een diep medelijden voel, lijden wanneer zij hun rijkdom verliezen. Ik sta het toe dat zij van alles beroofd worden zodat Ik hen kan zuiveren.

Veel mensen in de wereld hebben veel verloren door de handen van corrupte en hebzuchtige organisaties. Toch, hoewel zij moeten eten en een huis moeten hebben om in te leven, sta Ik toe dat zij schade lijden. Want enkel dan zullen zulke zielen zich tot Mij keren om hulp.

Dat is een vorm van zuivering zodat nadien de mens voor Mij kan komen in nederigheid, een eigenschap die noodzakelijk is om in Mijn Koninkrijk binnen te gaan.

Wees niet bevreesd wanneer jullie jezelf in die situatie bevinden. Het zal slechts voor een tijdje zijn en het is een gevolg van jullie eigen maaksel. Met de tijd zal alles goed zijn. Dit zal een tijd zijn om na te denken over jullie toekomst en de plaats die Ik jullie voorbehoud in Mijn Nieuw Paradijs.

Jullie moeten het recht om bij Mij te komen verdienen. Jullie tijd op aarde is maar tijdelijk.

Veel zielen die de wereld zien als een plaats van materiŽle wonderen moeten begrijpen dat zij maar een zwak schijnsel zijn van de overvloedige en schitterende gaven die wachten op al diegenen onder jullie die in het nieuwe glorievolle tijdperk zullen leven.

Jullie tijd hier is doordrongen van lijden, ontevredenheid, haat en wanhoop die te wijten is aan de tegenwoordigheid van Satan.

Jullie kunnen hem niet zien, maar hij en zijn gevallen engelen zijn overal aanwezig om de mensheid elke dag te prikken, druk uit te oefenen en te verleiden.

Veel mensen kunnen het feit van zijn bestaan niet aanvaarden en dat is zeer zorgwekkend.

Toch zullen velen de haat niet ontkennen die zij kunnen voelen wanneer zij het slachtoffer zijn van de woede van een andere mens. Haat kan slechts van een bron komen. Het is niet iets dat op zichzelf bestaat. Hij stroomt uit de mond van het Beest.

Zielen die zichzelf openstellen, omdat zij niet erkennen dat zonde bestaat, zullen gemakkelijke doelwitten van de duivel zijn. Zij zullen meegetrokken worden in de bekoringen die hij voor hen plaatst, gewoonlijk door de zonden van het vlees.

Deze zielen zijn een gemakkelijke prooi en zullen niet zo lijden als de zielen die hem weerstaan. Zielen die Mij beminnen, hun Jezus, en die Mijn Leer volgen met een nederig hart, dat zijn degenen waarop de duivel zich het meest concentreert.

Dat zijn de zielen waarmee Satan het verschrikkelijk moeilijk heeft om ze te overwinnen. Het zijn diezelfde zielen die hem, door hun gebeden en lijden voor Mij, doen ineenkrimpen en huilen van pijn.

Tot diegenen onder jullie die Mij liefhebben: het is alleen door jullie volharding en weerstand dat jullie kunnen ontsnappen aan zijn greep, die met het uur omwille van deze missie zwakker wordt.

Indien en wanneer jullie woordelijk worden aangevallen, zonder enige reden, of wanneer jullie belasterd worden in Mijn Naam, weet dan dat jullie gebeden zielen redden.

Alstublieft, blijf zwijgen tijdens deze aanvallen, want indien jullie je inlaten met jullie aanvallers, geven jullie de duivel meer macht.

Blijf sterk, Mijn geliefde leerlingen, om Mijnentwille. Ik zal jullie ondersteunen en weldra zal er een einde komen aan jullie lijden.

Jullie geliefde Jezus