627 - Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door te zeggen dat Ik een leugenaar ben.
Dinsdag 27 november 2012, 20.08 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet nader verklaren dat velen van jullie die hard werken om Mijn heilig woord te verspreiden, meer dan ooit zullen aangevallen worden door zelfbenoemde deskundigen die deze boodschappen zullen afwijzen als zijnde zonder belang.

Anderen, die jullie aanvallen, zullen zeggen dat jullie niet het recht hebben om Mijn woord te verkondigen of te verklaren dat het de waarheid is.

Tenslotte zullen jullie bedreigd worden door bepaalde gewijde dienaren in Mijn Kerk en zal jullie gezegd worden te stoppen met wat jullie aan het doen zijn omdat zij geïrriteerd zijn door jullie werk. Zij zullen zeggen dat deze boodschappen niet van God komen.

Zij vermoeden dat die afkomstig zijn van een boosaardige kracht. Zij zullen beweren dat deze boodschappen in tegenspraak zijn met de Leer van Mijn Kerk. Tot hen zeg Ik het volgende: welk deel van de boodschappen bezorgt jullie zo’n hartzeer? Waarom spreken jullie niet de waarheid wanneer jullie Mijn woord bekritiseren?

Waarom gaan jullie prat op jullie kennis omtrent geestelijke zaken waarvan jullie beweren dat ze de Mijne overtreft? Spreken jullie namens Mijn Lichaam op aarde, Mijn Kerk? Zo ja, dan heb Ik, door Mijn heilige Vicaris, daar geen toelating voor gegeven.

Is jullie campagne om deze boodschappen zo intens te verwerpen gebaseerd op jullie eigen inzichten en persoonlijke opinies?

Jullie vinden fouten en bedreigen dan jullie kudde ermee dat zij, indien zij Mijn woord lezen, misleid zullen worden.

Mijn heilig woord, zo zeggen jullie, moet verworpen worden en jullie vertellen dan Mijn volgelingen dat het hun plicht is om dat te doen.

Waarom zijn jullie bevreesd voor de Koning aan wie jullie je leven plechtig hebben toegewijd?

Ik moet niet gevreesd worden, maar toch maakt Mijn woord jullie ongemakkelijk.

Er zijn in de wereld veel zelfverklaarde profeten die niet waarachtig zijn en het gebed van velen nodig hebben. Nochtans zijn het altijd de ware profeten die jullie het meest zullen viseren.

Het zijn Mijn ware profeten die zich de gramschap op de hals halen van priesters die nog steeds onzeker zijn omtrent het doel van deze, Mijn heilige missie.

Wees voorzichtig omtrent wie jullie tarten, venijn en onwaarheden verspreiden en laster veroorzaken, want Ik heb noch jullie, noch Mijn Kerk de volmacht gegeven dat te doen.

Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door te zeggen dat Ik een leugenaar ben.

Wanneer de dag van de waarheid jullie wordt bekend gemaakt, zullen jullie je vreselijk schamen.

Jullie moeten de wapens neerleggen en al de haat en boosheid verwijderen die jullie nu kwellen. Zie dan wat met jullie gebeurd is. Satan heeft jullie bedrogen op zo’n wijze dat jullie woordelijke en schriftelijke aanvallen op dit werk veel verder gaan dan wat van jullie als priesters verwacht wordt.

Waarom is dat gebeurd? Om deze missie te vertragen en mensen weg te houden van Mijn gebeden die vanuit de Hemel gezonden worden om zielen te redden. Wat jullie doen is Mij, jullie Jezus, proberen te stoppen in Mijn plan om de mensheid te redden.

Dat is een zeer ernstige belediging tegenover God.

Hier is een kruistochtgebed om jullie te helpen Mijn oproep te beantwoorden en om jullie te bevrijden van de kwelling van de twijfel.

Kruistochtgebed (86) Bevrijd mij van de kwelling van de twijfel

Lieve Jezus,

ik kom voor U, verward, onzeker en gefrustreerd,

omdat ik bezorgd ben omtrent de waarheid die U in Uw boodschappen verkondigt.

Vergeef mij wanneer ik U onrechtvaardig behandeld heb.

Vergeef mij als ik U niet kan horen.

Open mijn ogen zodat mij kan getoond worden wat het is dat U mij wil doen verstaan.

Ik smeek U mij de kracht van de Heilige Geest te geven om mij de waarheid te laten zien.

Ik bemin U, lieve Jezus, en ik smeek U mij te bevrijden van de kwelling van twijfel.

Help mij Uw oproep te beantwoorden.

Vergeef mij wanneer ik U beledigd heb en breng mij dichter tot Uw Hart.

Leid mij naar Uw Nieuw Koninkrijk en verleen mij de gunst,

om U te kunnen helpen om door mijn eigen gebeden en lijden

zielen te redden die zo dierbaar zijn voor Uw Heilig Hart.

Jullie Jezus