626 - Zij die de wetten van God volgen zullen als demonen voorgesteld en opgespoord  worden.
Zondag 25 november 2012, 18.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn leerlingen moeten begrijpen dat de beproevingen die zij doorstaan in Mijn Naam, hen alleen maar sterker maken.

Aan alle volgelingen van deze Heilige boodschappen: jullie moeten nooit toelaten dat aanvallen van andere mensen jullie klein krijgen.

Zelfs wanneer zij dat doen, wanneer zij over jullie heen trappelen en nog naschoppen terwijl jullie weerloos op de grond liggen, weet dan dat Ik jullie zal oprichten. Jullie zullen telkens sterker worden en jullie vrees zal verminderen.

Bid voor deze mensen want het is niet hun fout. Zij worden door de misleider gebruikt om jullie van deze Missie weg te trekken.

Nu moet jullie gezegd worden dat Mijn Barmhartigheid de mensen weldra zal overspoelen op de wijze van een vuurvlam en die zal de ziel van elke mens verzwelgen. Wanneer dat gebeurt zal de wereld koers zetten naar een rustigere plaats. Velen zullen zich bekeren en dat is goed.

Maar zoals een storm in de nacht zal de antichrist aankomen en dat gevoel van vrede ontmantelen. 

Hij zal het leven van de mensen verstoren, al zullen zij dat in het begin niet merken. Hij zal een zeer machtig wereldleider worden en jullie moeten hem nooit in de ogen kijken. Sla jullie ogen neer. Stel jullie vertrouwen in Mij en bid opdat diegenen die hij teistert kunnen gered worden.

Net zoals het eraan toe gaat bij elke storm waarvan jullie weten dat hij op komst is, moeten jullie je goed voorbereiden. Laat geen plek van jullie huis zonder bescherming. Sluit de luiken. Zonder jullie en jullie familie af voor het kwaad.

Deze man heeft door het beest veel macht gekregen, dus moeten jullie je tegen hem beschermen of anders zal hij er werk van maken jullie ziel te bezoedelen. 

Zijn verdorvenheid zal voor jullie zorgvuldig verborgen worden en jullie kunnen in zijn val lopen indien jullie niet voorbereid zijn.

De strijd tussen goed en kwaad zal zowel plaats vinden op aarde als daarbuiten, alles in dezelfde tijd.

Het probleem van deze oorlog is dat zij die zich scharen aan de zijde van de antichrist en de valse profeet gezien zullen worden om hun grote daden ten goede in de wereld.

Zij die de Wetten van God volgen zullen als demonen voorgesteld en gezocht worden.

Jullie moeten vluchten naar Mijn Toevluchtsoord. Mijn Heilig Hart zal met elke druppel van Mijn Bloed, over jullie uitgestort worden om jullie te beschermen.

Wees nooit ontmoedigd. Voel jullie nooit alleen. Ik heb jullie allen verenigd door deze en andere zendingen. Met de tijd zullen al diegenen die de instructies navolgen die Ik geef door alle ware profeten en zieners de zielen van miljarden helpen redden.

Zelfs 20 miljoen van jullie kunnen door jullie doorzettingsvermogen, beproevingen, lijden en gebeden het grootste gedeelte van de mensheid redden.

Dat is Mijn belofte aan jullie.

Bid, bid, bid voor al jullie broeders en zusters. Want verenigd zullen wij allen deel uitmaken van Mijn Nieuw Koninkrijk en alles zal ten goede keren.

Twijfel er echter niet aan dat veel werk moet verzet worden om het menselijk ras te bekeren.

Het zal geen gemakkelijke prestatie zijn maar de kracht en de genaden die Ik aan deze Missie verleen, zal verzekeren dat de Heilige Wil van Mijn Vader zal vervuld worden op de wijze waarop dat moet gebeuren.

Jullie Jezus.