625 – Voor Mij zullen zij geen kroon van smaragd en edelstenen plaatsen.
Zondag 25 november  2012, 17.25 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben Christus, de Redder van het menselijk ras en spoedig zal Ik Mijn kroon opnemen en eindelijk over de aarde heersen.

De doornenkroon blijft hoe dan ook nog steeds op Mijn heilig hoofd geplaatst, totdat de grote dag komt wanneer Ik eindelijk zal zetelen op de troon die Mij door Mijn Vader beloofd werd.

Ik ben de enige ware Koning, de enige ware God, maar Ik draag een kroon van doornen die op wrede wijze geplaatst wordt door de handen van ondankbare mensen.

Bij Mij zullen zij geen kroon van smaragd en edelstenen plaatsen. Zelfs vandaag niet. Neen, in plaats daarvan blijven zij Mij kwetsen door hardvochtig de redding af te wijzen die Ik voor hen verkregen heb toen zij Mij kruisigden.

Ik heb gewacht en gewacht opdat de mensen hun ogen zouden opslaan en openen om de waarheid te zien.

Toch zijn er zo weinig Christenen die Mijn Leer volgen. Zij zijn verzwakt door uitwendige druk en blijven zwijgen terwijl de wereld de zonde omarmt als zijnde een goede zaak.  

Mijn kroon werd voorbereid en Ik zal komen in glorie. Iedereen zal Mij zien wanneer Ik vanuit de Hemel kom.

Deze gebeurtenis zal gedurende een aantal uren plaatsvinden en zal een mens met sterk geloof van vreugde doen juichen.

Maar velen zullen beschaamd en bevreesd zijn wanneer zij Mij zien. Zelfs dan, wanneer zij Mij vragen hen te vergeven, zal Ik dat doen tot op de laatste seconde.

Hoed jullie voor diegenen die beweren dat zij Mij zijn. Dit is zeer belangrijk want Ik zal enkel komen op die ene dag.

Ik zal niet op de aarde rondgaan als een mens want dat werd door Mijn Vader niet toegestaan. Laat zo’n man jullie niet bedriegen.

Mijn rijk is nabij en laat weten, aan al diegenen die er niet in slagen Mij, Mijn bestaan, of de profetieën die in Mijn Vaders Boek staan te erkennen, dat het niet kan gestopt worden.   

Satan en zij die hem volgen hebben geen macht over Mij. De enige macht die telt is de macht van God die al Zijn kinderen bemint.

Bereid jullie voor op Mijn Nieuw Koninkrijk en wees verheugd. Kijk uit naar die dag want dat zal de dag zijn waarop alle menselijk lijden voor goed eindigt.

Alleen diegenen die Mijn Leer volgen zullen Mijn Nieuw Paradijs ervaren.

Mijn leerlingen moeten een kring van gebed vormen om de zielen te redden van diegenen die zelfs op de laatste dag niet naar Mij zullen komen.

Alstublieft, bid het kruistochtgebed voor de genade van immuniteit voor diegenen die de kracht niet hebben zichzelf te helpen.