621 - De Maagd Maria: jullie moeten blijven bidden opdat die arme zielen die mijn Zoon blijven kruisigen zich zouden afkeren van zonde.
Woensdag 21 november 2012, 18.45 u.

Mijn kind, alle Mijn kinderen die Mijn Zoon beminnen moeten zich in gebed verenigen in deze tijd van conflicten in de wereld.

Jullie moeten bidden opdat die arme zielen die Mijn Zoon blijven kruisigen zich van zonde zouden afkeren en Mijn Zoon smeken om hen te vergeven.

De tijd is kort nu en alleen wie in staat van genade verkeert kan binnentreden in het Koninkrijk van Mijn Zoon.

Terwijl voorheen vele jaren nodig waren van gebed, offer en devotie tot Mij, jullie geliefde Moeder, zal er nu slechts een zeer korte tijd overblijven om verlossing na te streven.

Mijn kleintjes, bid vurig voor diegenen die Mijn Zoon beledigen en die Mijn Vader, de Allerhoogste God, zonder eerbied bejegenen.

Zo velen hebben God hun rug toegekeerd. De duivel is erin geslaagd hun harten in steen te veranderen.

Zeer weinigen houden het leven in ere dat aan Gods kinderen gegeven was. Jullie levens liggen in Gods hand.

Om het even wie zich bemoeit met Gods Schepping, zal gestraft worden.

Mijn kind, roep allen op aan wie het Boek der Waarheid gegeven is om te bidden tot Mij, de Moeder van Redding. Mij werd de taak verleend om Mijn Zoon bij te staan in de verlossing van de mensheid.

Sta Mij toe jullie te helpen, kinderen, om de weg naar Mijn Zoon met klaarheid te zien en met liefde in jullie harten.

Ik zal jullie bijstaan om elk obstakel te overwinnen dat jullie weg blokkeert naar de barmhartigheid van Mijn Zoon.

Alstublieft, vergeet niet dat Mijn Zoon een en al vergeving is. Hij houdt van al Gods kinderen, ongeacht hoezeer zij Hem pijnigen.

Al wat jullie moeten doen is jullie naar Hem wenden en om Zijn barmhartigheid vragen om jullie dichter bij Hem te brengen.

Bid, bid, bid voor allen die Mijn Zoon beledigd hebben en die Zijn Kerken ontwijd hebben, want zij hebben jullie hulp nodig.

Zij zijn verloren zielen en moeten teruggebracht worden aan de boezem van Mijn Zoon, anders zal dat Zijn Hart breken.

Dank jullie wel om deze oproep vanuit de Hemel te beantwoorden.

Jullie geliefde Moeder,

Moeder van Redding