620 – Deze groep van twaalf, die machtige naties vertegenwoordigen, is een belediging tegenover het bestaan van Mijn 12 apostelen.
Dinsdag 20 november 2012, 23.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, vele beledigingen worden uitgebracht tegen Mij, de Redder van de mens, en zij worden verhuld onder een dekmantel van bedrog.

Satan heeft in deze tijd vooral Christenen geteisterd over heel de wereld. Hij doet dat op de sluwste wijze. Hij overtuigt hen dat zij getrouwheid moeten tonen tegenover hun broeders en zusters door hen zover te krijgen in leugens te geloven.

De mensen hebben van nature uit een zorgzame kant die voortkomt uit een aangeboren liefde voor anderen. Dat is een gave van God.

Satan gebruikt die bewogenheid om de mensen in een web van bedrog te trekken waarover zij weinig controle hebben. Hij slaagt erin hen te doen geloven in wetten die gelijk staan met zware zonden tegen God.

Door anderen aan te moedigen in hun zoektocht om wetten uit te vaardigen die moord, oorlog en godslastering verschonen, zijn veel mensen gaan geloven dat zij zodoende de juiste dingen doen.

Wanneer jullie geloven dat zonde aanvaardbaar is en gerechtvaardigd omdat ze anderen ten goede komt, dan zijn jullie in een zorgvuldig opgezette val getrapt.

Het is geen toeval dat verontschuldigingen voor de verdeeldheid in de christelijke Kerken in stijgende lijn gaan. Het is geen toeval dat aan jullie in deze tijd gelijk welk voorwendsel wordt aangereikt om abortus goed te praten.

Elke natie heeft ermee te maken en elk openbare oproep om abortus te introduceren, oorlog goed te praten en veranderingen door te voeren in de christelijke Kerken, is gepland door een organisatie.

Deze groep heeft deze gebeurtenissen vele jaren voorbereid. Zij weten precies wie zij zijn en wat zij aan het doen zijn. Zij zijn zeer machtig en gevaarlijk.

Sta stil, kijk toe en luister, want op dit ogenblik moeten jullie aanvaarden dat wat Ik jullie meedeel in de Naam van God gebeurt. Al deze monsterlijke en weerzinwekkende acties, die jullie worden voorgesteld als geloofwaardige en zorgzame veranderingen in jullie maatschappij, zijn op een universele basis gepland en gecoördineerd door de groep van twaalf.

Deze groep van twaalf, die machtige naties vertegenwoordigen, is een belediging tegenover het bestaan van Mijn 12 apostelen.

Zij zullen de Antichrist in de wereld introduceren en ondersteunen net zoals Mijn twaalf apostelen Mij in het publiek introduceerden tijdens Mijn tijd op aarde.

Hun macht houdt in dat elke machtige natie elke andere ondersteunt bij het uitvaardigen van goddeloze wetten om er zeker van te zijn dat zij zullen aanvaard worden.

Hoe zullen jullie, Mijn geliefde leerlingen, lijden omwille van jullie toegang tot de waarheid. De waarheid zal jullie ogen openen voor het kwaad dat jullie omringt. Jullie mogen de waarheid nooit vrezen. Alleen wanneer jullie haar accepteren kan zij jullie beschermen tegen deze kwade wetten, daden en handelingen.

Weet dat deze naties die deel hebben aan de invoering van boosaardige wetten, het meest zullen te lijden hebben tijdens de laatste zuivering.

Zij mogen geloven dat zij onberispelijk zijn, maar zij zullen er slechts in slagen om één zaak te bereiken.

Dat zal een zo strenge bestraffing zijn dat zij niet in staat zullen zijn zich te verbergen of hun gezicht te bedekken om haar te ontwijken.

Zij zullen eerst en vooral Mij van antwoord moeten dienen. Velen zullen Mij in het gelaat spuwen, zelfs dan. En dan zullen zij de Antichrist vervoegen, het Beest en al de gevallen engelen voor een eeuwigdurende pijniging.

Ik waarschuw jullie nu. Aan diegenen onder jullie die proberen om abortus in jullie naties binnen te brengen, aan diegenen die Mijn christelijke Kerken belasteren en aan diegenen die het Beest vereren: jullie dagen zijn geteld.

Voor jullie zal er geen toekomst zijn, geen eeuwig leven, geen toegang tot Mijn Koninkrijk.

Jullie Jezus.