618 - Ik heb een Boodschap die Ik aan het Amerikaanse volk moet meedelen.
Zaterdag 17 november 2012, 19.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb een Boodschap die Ik aan het Amerikaanse volk moet meedelen.  

Mijn zeer geliefde volgelingen, jullie moeten nu acht slaan op Mijn Heilig Woord en luisteren.

Jullie staan tegenover veel vervolging omwille van de zonden van jullie medelandgenoten en van diegenen die in de greep zitten van jullie abortuswetten. Deze grootste zonde, waaraan jullie miljoenen keren schuldig zijn, heeft Mijn Hart gewond alsof een zwaard het vele malen doorboord heeft.

Jullie zonden van onzedelijkheid  en jullie liefde voor materiële welstand beledigt Mij ten zeerste. Jullie zijn Mij niet trouw op de manier waarop het van jullie verwacht wordt.

Diegenen onder jullie die afvallig geworden zijn van de Waarheid moeten een beroep doen op Mij zodat Ik hun ogen kan openen.

Ik bemin al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika, maar Ik vrees dat de zonde zo’n grote wig (tussen ons) gedreven heeft dat velen van jullie in een afgrond van wanhoop zullen vallen, tenzij jullie het Bestaan van God erkennen.

Het is belangrijk dat jullie vurig bidden omdat de macht van Satan in veel van jullie wetten geïnfiltreerd is. De wetten, waarvan er nog meer zullen opgelegd worden door die atheïsten onder jullie, zullen weerzinwekkend zijn in de Ogen van Mijn Vader.

Hoe ween Ik omwille van het bedrog dat jullie wordt aangeboden. Mijn arme gewijde dienaren onder jullie zullen als insecten verpletterd worden onder de voeten van die leiders die Mij, jullie Jezus, verwerpen.

Dit is een tijd waarin het gebed jullie dagelijks doel moet zijn zodat jullie natie kan gered worden en gerekend kan worden onder Mijn twaalf naties in het Nieuwe Paradijs.

Hier is een Kruistochtgebed (85) om de Verenigde Staten van Amerika te redden uit de hand van de bedrieger.

O lieve Jezus, bedek onze natie met Uw meest kostbare bescherming.

Vergeef ons onze zonden tegen Gods Geboden.

Help het Amerikaanse volk om terug te keren tot God.

Open hun geest voor het Ware Pad van de Heer.

Ontsluit hun verharde harten, opdat zij Uw Hand van Barmhartigheid zouden verwelkomen. Help deze natie op te staan tegen de godslasteringen die ons mogelijks worden opgedrongen om ons te dwingen Uw Tegenwoordigheid te ontkennen.

Wij smeken U, Jezus, ons te redden, ons te beschermen tegen alle kwaad

en ons volk in Uw Heilig Hart in te sluiten.

Amen

Ga, Mijn volk, en wees nooit bevreesd om jullie liefde voor Mij te laten zien of jullie verloochenen jullie Christelijkheid.

Jullie Jezus