617 – Een aantal gebeurtenissen zullen aan de oppervlakte beginnen komen met betrekking tot de Kerken die Mij in de wereld in ere houden,.
Woensdag 14 november 2012, 20.30 u.

Mijn geliefde mystieke echtgenote, Mijn zeer geliefde dochter, jouw beproevingen hebben jou een nieuwe kracht gegeven en de vurigheid die nodig is om het hart van velen te raken.

Dat is een van de wegen langs dewelke Ik de zielen zal raken van diegenen die Mijn genaden nodig hebben. Ik zal dat bewerkstelligen door jouw werk voor Mij, zodat bekering zich snel kan verspreiden.

Tijdens deze tijd zullen een aantal gebeurtenissen aan de oppervlakte beginnen komen met betrekking tot de Kerken die Mij in de wereld in ere houden. Het schisma in Mijn katholieke Kerk zal spoedig bekend gemaakt worden. Wanneer het zover is zal dat gebeuren onder luid  applaus voor diegenen die de waarheid van Mijn Leer gescheiden hebben van de geboden die Mijn Vader had voorgeschreven.

De planning en coördinatie van dit grote programma heeft wel wat tijd gevraagd, maar spoedig zullen zij het schisma aankondigen voor de media van de wereld.

Velen, schreeuwend met alle kracht van hun stem, zullen leugens verkopen en dat niet alleen tegen de wetten die in Mijn Leer zijn neergelegd. Wat zij werkelijk willen is een nieuwe god te scheppen. Het nieuwe boegbeeld van Mijn Kerk zal gepromoot worden zoals bij om het even welke sterk geprofileerde verkiezing van politieke leiders.

Zij zullen trachten jullie te doen geloven dat de woorden van vroeger onbetrouwbaar zijn.

Dan zullen zij jullie vertellen er niet meer in te geloven. Zij zullen de manier veranderen waarop zij Mijn Leer beleefden en de wijze aanpassen waarop zij Mij eren.

Zij zullen Mijn wetten terzijde schuiven en wetten navolgen die zij zelf gemaakt hebben.

Zij zullen hun plechtige geloften wijzigen om hun deelname bij de bouw van een nieuwe tempel te rechtvaardigen – de nieuwe tempel toegewijd aan het bestuur van de Valse Profeet. Dan zullen zij niet langer Mijn dienaars zijn want zij zullen hun trouw verwisselen en de Valse Profeet eren.

Vervolgens zullen zij een valse god aanbidden, een nieuw soort concept, dat zal toelaten om zekere wetten van God te vernietigen en te vervangen door obsceniteiten voor Mijn ogen.

Dit is Mijn waarschuwing aan de priesters onder jullie die uit de katholieke Kerk zullen wegtrekken. 

Indien jullie ophouden met volledig op Mij te vertrouwen, dan zal jullie hoofd zo gewend worden dat jullie geloven in leugens. Wanneer jullie leugenachtige bestuurders vertrouwen zullen jullie in vreselijke zonde vallen. Jullie zullen het Beest eren dat Mijn Kerk zal ontheiligen door de doornenkroon te plaatsen op het hoofd van Mijn Kerk, Mijn ware heilige vicaris, Paus Benedictus.

Jullie zullen vreselijk lijden wanneer jullie het Beest dienen, want jullie zullen God beroven van Zijn kinderen. Keer terug naar jullie ware wortels. Sta niet toe dat Mijn Kerk ontwijd wordt door de zonden die gepland zijn door mensen die de christenheid en andere religies die Mijn Vader eren, willen vernietigen.

Jullie, Mijn gewijde dienaren, die ongehoorzaam zijn aan jullie heilige orden, jullie sluiten jullie harten van Mij af terwijl deze bedriegers jullie zielen zullen stelen.

De grootste zonde die jullie op het punt staan te bedrijven is eer te bewijzen aan een valse god. Gekleed in juwelen zal hij charmant voor de dag komen, subtiel en met ogenschijnlijk een goede beheersing van de Leer van Mijn Vaders Boek.

Jullie zullen onder zijn betovering bezwijken. Hij zal Mijn leerstellingen verdraaien zodat zij ketterijen worden.

Deze religie, een alternatief voor de Waarheid van God, is waardeloos. Maar zij zal een aantrekkelijke buitenkant tonen van liefde en wonderen en getooid met nieuw goud en kostbare edelstenen, zal zij op de altaren een hoofdrol spelen als de nieuwe een-wereldreligie.

Aan de priesters die trouw blijven zeg Ik dit: Ik zal jullie zegenen met de genaden om te allen tijde de waarheid te begrijpen.

Zulke afgodsbeelden die jullie als waarheid worden voorgesteld, zijn slechts stof. Zij zijn gemaakt van nietszeggende voorwerpen. Zij zijn niets. Zij hebben geen enkele betekenis. Genaden zullen er niet uit voortkomen. God, de Enige Ware God, zal gewoon niet in hun kerken aanwezig zijn. Alleen de levende God kan slechts in Mijn Kerken aanwezig zijn.

Wanneer God de Vader getuige zal zijn van deze laatste belediging, zal Hij diegenen verdrijven die deze heidense praktijken tot leven brengen. Dan zal Hij een verklaring vragen van hen die het schisma in Zijn heilige Kerk op aarde veroorzaakten – dezelfde dienaren die op arrogante wijze het woord van God zo achteloos verwerpen.

Wanneer zij tegenover Mij staan tijdens de Waarschuwing, zullen zij weten hoezeer zij Mijn Vader gekwetst hebben. Geen enkele persoon noch gewijde dienaar heeft de controle omdat er slechts één Meester is. Slechts één God. Zij introduceren een door de mens gemaakte god. Die bestaat niet, maar toch willen zij Mijn kudde van Mij stelen.

Elke genade zal hun gegeven worden en veel geduld zal hun betoond worden. Indien zij geen berouw hebben, zullen zij vernietigd worden.

Ieder van jullie zal voor iedere ziel moeten betalen, die hij voor Mij verloren heeft.

Jullie Jezus