616 – De Kroning met Doornen tijdens Mijn Kruisiging is symbolisch.
13 november 2012, 17.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de kroning met doornen tijdens Mijn kruisiging is symbolisch voor de eindtijden.

Net zoals de Kerk Mijn Lichaam op aarde is, zo zal ook zij gekroond worden met de doornen van kastijding zoals het was tijdens Mijn weg naar de Calvarieberg. De kroon van doornen betekent het hoofd van Mijn heilige Kerk op aarde. Paus Benedictus zal veel te lijden krijgen terwijl hij zal vervolgd worden omdat hij de waarheid verkondigt.

Als hoofd van Mijn Kerk zal hij verguisd worden zonder erbarmen tegenover hem te tonen.

De tegenstand zal snel aangroeien wanneer men verklaart dat hij niet langer van betekenis is.

Diegenen die er aanspraak op zullen maken veel moderner te zijn in hun benadering van de apostolische wegen, zullen naar hem uithalen en zijn woorden ridiculiseren. Dan zal het hoofd van Mijn Kerk vervangen worden door het hoofd van het serpent.

De geseling die Ik onderging tijdens Mijn kruisiging zal nu opnieuw plaatsvinden in Mijn katholieke Kerk. Het serpent beweegt nu snel want het zal trachten Mijn Lichaam – Mijn Kerk op aarde – te verslinden. Dan zullen alle christelijke Kerken opgeslokt worden en gedwongen om de valse profeet te eren als de rechterhand van het Beest.

Ofschoon velen onder jullie wellicht angstig zijn, vergeet niet dat jullie gebeden deze zaken vertragen en in veel gevallen dergelijke zaken milderen. 

Gebeden, voldoende gebeden, zullen het werk van de duivel op aarde belemmeren en verzwakken.

Zij zijn het tegengif voor de vervolging die gepland is door de boosaardige groep die geleid wordt door Satan. Met bekering en jullie gebeden, Mijn leerlingen, kan veel overwonnen worden. Gebed kan dit kwaad vernietigen. Gebed kan en zal de mensheid bekeren. Indien dan  voldoende zielen Mij volgen, zal alles gemakkelijk worden. Dan zal de overgang naar Mijn Nieuw Paradijs gemakkelijker zijn.

Jullie Jezus.