615 – Rooms-katholieken zullen het nodig hebben heilige Missen te houden in schuilplaatsen of Kerken die veilig zijn.
Zondag 11 november 2012, 22.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten samenkomen en die zielen opzoeken die onwetend zijn omtrent de waarheid.  

Steek jullie armen uit. Smeek hen naar de waarheid te luisteren. Hun leven en hun zielen gaan misschien verloren, tenzij jullie hen helpen naar Mij te komen.

De kruistocht, de zending van de Restkerk op aarde zal net zo’n uitdaging vormen als die tijdens de Middeleeuwen. Het gaat hier niet om fysieke oorlogsvoering zoals bij een leger dat een strijd uitvecht in een normale oorlog.

De oorlog zal van spirituele aard zijn, ofschoon sommige oorlogen het startschot zullen geven aan miljoenen gebedsgroepen die zullen opgericht worden om de macht van de Antichrist te verzwakken. 

Deze gebeden werden in de Hemel geschreven en beloven buitengewone genaden.

Zij hebben slechts één doel en dat is de zielen te redden van iedereen, van elk kind, elke geloofsovertuiging, elk geslacht, elke religieuze gemeenschap en atheïsten. Dat is Mijn grootste verlangen.

Jullie, Mijn leerlingen, staan onder Mijn leiding. De genaden die Ik over jullie uitstort, dragen reeds vrucht. Weldra zullen de krachten die Ik zal geven, door de genaden van de kruistochtgebeden, duizenden nieuwe zielen aantrekken.

Jullie zullen denken, hoe kan een kleine gebedsgroep zulke bekeringen bereiken ? Het antwoord is eenvoudig. Het is omdat jullie beschermd zijn door Mijn Vader en rechtstreeks door Mij geleid worden dat jullie zullen slagen. Jullie kunnen niet falen. Hoewel jullie vele verwarringen en ruzies zullen meemaken, evenals ook innerlijke strijd, wat bij dit werk te verwachten is, zal Ik altijd aan jullie zijde staan.

Onthoud dat wij nu voorbereidingen treffen voor het wegvallen van Mijn arme gewijde dienaren, ten gevolge van het komende schisma dat in de christelijke Kerken gaat uitbarsten.

Terwijl het restleger door priesters en andere christelijke geestelijkheid zal geleid worden, zullen velen lekendienaars zijn, daar dit een tijd zal zijn van gebrek aan priesters.

Jullie, Mijn leerlingen, zullen moeten samenkomen en hosties voor de H.Communie opslaan want zij zullen moeilijk te bekomen zijn. Diegenen onder jullie die rooms-katholiek zijn zullen Missen moeten vieren in schuilplaatsen of kerken die veilig zijn.

Een missie, vergelijkbaar met de Duitse nazi-vervolging waarbij de Joden werden opgespoord, zal in het leven geroepen worden om zogenaamde verraders van de nieuwe Wereldkerk te vernietigen die – zo zal jullie gezegd worden, alle religies vervangt.

Jullie zullen beschuldigd worden van het ontheiligen van de Mis en van hun nieuwgevormde voorstelling van de Mis, waar Ik niet tegenwoordig zal zijn in de Heilige Eucharistie, want (die nieuwe Misvorm) zal een gruwel zijn in Mijn Vaders ogen.

Mijn Lichaam en Bloed zal tegenwoordig zijn in die Missen die opgedragen worden in die centra en schuilplaatsen waar jullie trouw zweren aan de Transsubstantiatie om te bewerken dat het Heilig Offer van de Mis authentiek is en door Mijn Vader aanvaard wordt.

Ik zal jullie blijven onderrichten terwijl jullie de gebedsgroepen ‘Jezus tot de mensheid’ over de hele wereld blijven opzetten.

Velen worden reeds elke dag gevormd. Ik dank diegenen die Mijn instructies volgen en gehoorzaam zijn.

Wees in vrede. Jullie moeten meer vertrouwen. Laat elke vrees varen want die komt niet van Mij. Wij groeien nu en verspreiden ons over alle hoeken van de aarde. Weldra zullen allen volgen en wanneer dat gebeurt, zullen de gebeden de wereld veranderen door de bekeringen.

Ik bemin jullie allen. Ik ben dankbaar en geraakt door het feit dat jullie Mij onmiddellijk beantwoord hebben door deze belangrijke zending, de grootste die ooit opgezet werd om alle zondaars thuis te brengen bij de Vader en veilig voor de invloed en bekoringen van het Beest.

Jullie Jezus