614 - Ik beloof jullie plechtig dat de overgang snel zal gebeuren.
11 november 2012, 18.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is altijd belangrijk te onthouden dat wanneer je lijdt, het niet alleen jouw eigen pijn is die je voelt. Het is Mijn pijn die jij doorstaat. De pijn waarvan Ik spreek is niet die welke Ik onderging tijdens Mijn kruisiging, maar die welke Ik vandaag onder ogen zie als Ik de pijn van de mensheid gadesla en voel.

Mensen lijden in de wereld wegens de duisternis van hun ziel. Zelfs diegenen die een eenvoudig leven doorleven en die Mijn Leer trachten te volgen, hebben pijn. Zij kunnen zich ellendig voelen bij hun inspanningen om van elkaar te houden. En zij lijden omwille van de twijfels die zij ervaren in hun geloof.

Zo velen verstaan de betekenis niet van het Eeuwig Leven of van het feit dat het leven niet eindigt wanneer een persoon in deze wereld sterft. Daarom bereiden zo velen zichzelf ook niet voor op het volgend leven.

Veel mensen in het verleden bereidden zich onvoldoende voor en zijn of in de hel of in het vagevuur. 

Aan deze generatie wordt een geschenk gegeven waarvan geen enkele andere generatie heeft kunnen genieten. Velen zullen gewoon de overgang  vanuit dit leven gewoon meteen maken, zonder de dood –  zoals jullie deze kennen te moeten ervaren.

 

van dit leven ogenblikkelijk maken zonder de dood te moeten ervaren, zoals jullie weten.

Mijn Tweede Komst zal dit buitengewoon geschenk met zich brengen. Dus, vrees niet. Wees blij, want Ik kom om jullie een voorspoedige toekomst te geven.

Denk eraan als volgt: hoewel jullie een aantal moeilijkheden zullen doormaken, en jullie getuigen zullen zijn van de manier waarop Mijn bestaan zal afgekeurd worden, zal dat niet lang duren.

Ik besef dat velen onder jullie zich zorgen maken, maar Ik beloof jullie plechtig dat de overgang snel zal geschieden. Dan, wanneer jullie het Nieuwe Jeruzalem op de Nieuwe Aarde zullen zien neerdalen, het Nieuw Paradijs, dan zullen jullie vol verrukking zijn.

Woorden kunnen deze mooie schepping niet beschrijven.

Mijn Hart barst van liefde wanneer Ik Mij voorstel hoe jullie en jullie dierbaren met verbazing hierop zullen reageren.  Dat zal gebeuren wanneer het mysterie van het laatste verbond voor jullie duidelijk zal worden.

De helderheid van Mijn belofte om weer te komen zal eindelijk echt begrepen worden.

De wereld zal één heilige familie worden en zal een bestaan leiden in overeenstemming met, en in vereniging met de Goddelijke Wil van Mijn Vader.

Dat gaat een tijd worden van hereniging, wanneer de eerste verrijzenis van de doden zal plaatsvinden. Zij, die op aarde door de loutering gezuiverd zijn geweest, zullen verenigd worden met diegenen die ook gezuiverd zijn in het vagevuur om in het Nieuw Paradijs te leven. 

Er zal veel veranderen, maar allen die Mij volgen en zich met Mij verenigen in Mijn Nieuw Tijdperk van Vrede, waarover Ik zal regeren door Mijn geestelijke leiding, zullen zielenvrede kennen. 

Eindelijk zal het lijden dat onder het rijk van Satan op deze aarde ervaren werd, niet meer bestaan.

Elke pijn, elk lijden, elk gebed, elke moeite die jullie gedaan hebben om de zielen te verzamelen die smachtend achterom zien en de hele weg stampen en vechten, zal het waard zijn.

Het Nieuw Paradijs is klaar. Al wat jullie te doen hebben is jullie zielen voor te bereiden en op te gaan naar de poorten.

Diegenen onder jullie die zichzelf in Mijn ogen verlossen, zullen de sleutels ontvangen om de poorten te openen.

Volhard tijdens deze komende beproeving want het is iets dat moet gebeuren zoals het voorzegd werd in Mijn Vaders Boek.

Jullie gebeden zullen veel ervan verzachten en Mijn Vader zal in elke mogelijke fase tussenkomen om te verhinderen dat boosaardige daden Zijn dierbare kinderen zouden treffen.

Jullie Jezus