613 -Wereldwijde vaccinatie - Eťn van de meest gemene vormen van genocide ooit gezien sinds de vernietiging van de Joden onder Hitler
Zaterdag10 november 2012, 23.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wat kan de waarheid je schokken. Hoewel je Mijn heilig woord aanvaardt, is het slechts wanneer de profetieŽn die Ik jou geef zich verwezenlijken dat je de ernst begrijpt van deze zending om de mensheid te redden.

De introductie van een wereldwijde vaccinatie, bestemd voor zuigelingen en jonge kinderen, zal een van de meest gemene vormen van genocide zijn die ooit gezien is sinds de vernietiging van de Joden onder Hitler.

Dit boosaardig plan zal mogelijk zijn omdat vele van jullie regeringen hun volk dwongen veranderingen in hun wetten te aanvaarden die hun regeringen de macht geven om wetten op te leggen tegen jullie onschuldige kinderen.

Vergeet niet dat het enige wat Mijn Vader heeft tegengehouden om een einde aan de wereld te maken de liefde is van die trouwe dienaren onder jullie.

Mijn Vader heeft omwille van Zijn Liefde voor elk kind en voor elke Schepping van Hem, Zijn hand ingehouden. Nu is voor Hem het ogenblik gekomen om eindelijk de tijden te ontbinden, zodat de wereld die Hij schiep uit Liefde en overeenkomstig Zijn Goddelijke Wil in vrede kan verdergaan.

Hij zal nu diegenen vernietigen die deze kwaadaardigheid begaan tegen Zijn kinderen. Hij zal dit kwaad niet langer dulden en Zijn hand zal nu straffend neerkomen.

Zijn toorn zal zich nu manifesteren in een wereld die zal opgeschrikt worden door de omvang van de straf die op de aarde zal neerkomen.

Diegenen onder jullie die verantwoordelijk zijn voor het toedienen van verschrikkelijk lijden aan jullie medelandgenoten en medeburgers, weet dit.

Jullie zullen voorgoed neergeslagen worden met de gesel van ziekte en dan zullen jullie en diegenen die de ene wereldgroep eer bewijzen, uitgeschakeld zijn alvorens de Strijd van Armageddon begint.

Jullie zullen door Mijn Vader niet toegelaten worden en Hij zal jullie niet toestaan Zijn kinderen nog langer te kwellen.

Wee jullie en diegenen onder jullie die Hem in deze tijd vertoornen.

De tijd voor Mijn Vader om jullie te tonen wiens macht voor altijd zal aanhouden, zal jullie nu bewezen worden. Jullie theorieŽn omtrent jullie schepping, die bedorven zijn, zullen jullie eindelijk getoond worden  voor wat zij waard zijn. De waarheid, zoals beloofd in het Boek der Waarheid en voorzegd aan de profeet DaniŽl, zal ten slotte getoond worden.

Zo veel mensen zijn zich niet bewust van de waarheid van God. Vele goedmenende zielen zoeken in hun leven niets anders dan aangename gewaarwordingen. Velen verspillen de tijd die hun wordt toegestaan in hun leven op aarde, omdat zij de waarheid over Gods bestaan niet kennen.

Nu wordt de waarheid voorgesteld. De tijd van de afrekening is aangebroken.

Mijn Vader zal de wereld eindelijk attent maken op de waarheid. Zij die de waarheid negeren zullen zichzelf de toegang tot Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde ontzeggen.

In plaats van een eeuwig, schitterend leven te hebben, vol van wonderen, vreugde, liefde en voorspoed, zullen zij alleen achterblijven om weg te kwijnen in de diepten van de hel.

Ik roep al Gods kinderen dringend op te luisteren naar deze waarschuwing.

Het mag hard zijn. Velen die zeggen: ďDit komt niet van God want Hij is barmhartigĒ, luister naar het volgende: de tijd is gekomen om het kaf van het koren te scheiden. Die dag is zeer nabij. Om het even welke keuze de mens gemaakt heeft, het zal de definitieve keuze zijn. De vrije wil zal altijd door Mijn Vader geŽerbiedigd worden tot op de laatste dag. De Dag van het Oordeel.

Jullie Jezus