612 - Deze inenting zal een vergif zijn en zal aangeboden worden onder het mom van een wereldwijd gezondheidsplan
Vrijdag 9 november 2012, 21.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, in slechts twee jaar tijd zijn er nu miljoenen zielen bekeerd en gered door deze zending. Jouw lijden alleen al heeft – zoals Ik je beloofde -  tien miljoen zielen gered. Dus, al mag het erop lijken dat de ellende in de wereld toeneemt, toch worden er miljoenen zielen gered door jullie gebeden.

Lijden in Mijn Naam verergert altijd en wordt op de duur zo pijnlijk dat het moeilijk om dragen is. Het hevigst wordt het wanneer Satan kwaad is. Zijn woede neemt tegenwoordig toe en dat is de reden waarom de aanvallen op jou zo uitputtend zijn. Hij en zijn demonen omringen jou, maar kunnen je fysiek geen kwaad doen omdat Mijn Vaders hand  jou beschermt. Dat vermindert de geseling niet die jij momenteel ondergaat, bij de tweede verjaardag van deze zending. Maar weet het volgende: 

Het meeste lijden wordt doorstaan wanneer een zending of het werk van een slachtofferziel  slaagt. Hoe meer zielen er gered worden, hoe heviger de aanvallen van de duivel worden. Zijn acties zijn in toenemende mate zichtbaar in de wereld. Hij die zich veel moeite getroost om zijn bestaan te verbergen, werkt op zijn manier in de geesten van die arme mensen die zichzelf voor hem openzetten, omwille van hun begeerte naar wereldse geneugten en liefde voor de macht.

Satans sterkte ligt in zijn vermogen om de mensen te misleiden door hen te laten geloven dat hij slechts een symbool is dat door Christenen gebruikt wordt om het verschil tussen goed en kwaad uit te leggen.

Satan kent het gevaar zijn tegenwoordigheid bloot te geven. Indien hij dat zou doen, dan zouden meer mensen aanvaarden dat God bestaat.

Dat wil hij niet, dus schept hij bewustzijn omtrent zijn bestaan bij diegenen die hem vereren. Deze mensen, die het bestaan van Satan aanvaarden, houden erediensten voor hem net zoals mensen in de katholieke Kerk naar de Mis gaan of in andere kerken erediensten houden om God te loven.

Zoveel zielen zijn gestolen geweest. God, Mijn Eeuwige Vader, heeft het voornemen hen terug te winnen door Zijn Waarschuwing en de tuchtigingen die op diegenen zullen neerkomen wanneer zij zich verzamelen om het Beest te vereren.

Mijn Vader zal Satans aanhangers die Zijn Kerken ontheiligen, bekend maken.

Zij zijn het doelwit van Zijn kastijdingen en tenzij zij ophouden met wat zij aan het doen zijn, en dat uit hun eigen vrije keuze, zullen zij door de hand van God worden neergeslagen.

Het opkomen van deze satanische groepen die zichzelf aan de wereld voorstellen als zakelijke en netwerkende organisaties, tiert welig.

Zij zijn overal; intrigerend bijeenkomsten houdend, samenzwerend en boosaardige plannen beramend om miljoenen onschuldige mensen te vernietigen.

Zij zullen door verplichte inentingen een vorm van genocide introduceren bij jullie kinderen, met of zonder jullie toestemming.

Deze inenting zal een vergif zijn en zal voorgesteld worden onder het mom van een wereldwijd gezondheidsplan.

Hun plannen hebben zij nu verwezenlijkt en zij zijn reeds begonnen ze te introduceren.

Sommige van hun plannen in een Europees land werden door Mijn Vader gestopt dank zij de gebeden van offerzielen.

Kijk voor en achter jullie. Let nauwkeurig op bij ogenschijnlijk onschuldige nieuwe wetten die in jullie landen worden ingevoerd en die bedoeld zijn om jullie het gevoel te geven dat zij jullie leven zullen verbeteren. Vele daarvan zijn eenvoudigweg bedoeld om jullie tot slaaf te maken van schijnbaar democratische wetten door jullie zo ver te krijgen schriftelijk afstand te doen van jullie rechten. 

Democratie zal worden vervangen door dictatuur, al zal dat niet als dusdanig aan de naties voorgesteld worden. Wanneer miljoenen al hun rechten schriftelijk zullen weggegeven hebben, in de naam van nieuwe verdraagzame wetten, zal het te laat zijn. Jullie zullen gevangen zitten.

De voornaamste leiders in de wereld werken samen om hun nieuwe plannen te realiseren. Zij maken deel uit van de elite wiens doel is: hebzucht, rijkdom, controle en macht. Zij aanvaarden de macht van God niet. Zij geloven niet dat Mijn dood op het kruis bedoeld was om hen te redden van het vuur van de hel.

Ik moet hen doen inzien hoe verkeerd zij het hebben. Voor Mij is de tijd gekomen om hun Mijn barmhartigheid, Mijn Liefde voor hen te bewijzen.

Alstublieft, bid dit Kruistochtgebed (84) om de zielen te verlichten van de elites die de wereld besturen.

O lieve Jezus,

Ik smeek U de zielen te verlichten van de elites die de wereld besturen.

Toon hun het bewijs van Uw barmhartigheid.

Help hen om hun hart open te stellen en echte nederigheid te tonen ter ere van Uw groot offer bij Uw dood op het kruis toen U stierf voor hun zonden.

Help hen te onderscheiden wie hun echte Maker is, wie hun Schepper is, en vul hen met de genaden om de waarheid te zien.

Alstublieft, voorkom dat hun plannen doorgang vinden om miljoenen mensen te schaden door inentingen, door tekort aan voedsel, gedwongen adopties van onschuldige kinderen en het uiteenvallen van families.

Genees hen. Bedek hen met Uw Licht en neem hen op in de boezem van Uw Hart om hen te redden van de valstrikken van de duivel.  Amen.

Jullie Jezus.