611 - Ik heb jullie hulp nodig, net zoals Ik Mijn apostelen en leerlingen nodig had toen Ik op de aarde wandelde
Donderdag 8 november 2012, 15.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn leerlingen, gewijde dienaren en leden van de clerus zijn zich nu aan het verzamelen over de hele wereld in antwoord op Mijn oproep vanuit de Hemel.

Ik, hun geliefde Jezus Christus, ben in hun harten aanwezig met Mijn bijzondere genaden.

Zij herkennen deze goddelijke oproep, omdat de Heilige Geest hen bedekt heeft met de kennis dat Ik het inderdaad ben, Jezus Christus, de Mensenzoon, die met hen communiceer.

Jullie, Mijn geliefde en gekoesterde schare, zijn in deze tijd verstrengeld met Mijn Heilig Hart. 

Ik drijf jullie naar het pad zodat jullie de waarheid van Mijn grote barmhartigheid kunnen overbrengen naar verloren zielen in nood. 

Ik voer jullie naar de weg zodat jullie de waarheid kunnen meedelen aan de verdwaalde zielen die Mijn grootse barmhartigheid nodig hebben.

Mijn geschenk voor jullie is dit: Ik zal jullie harten raken op zo’n wijze dat jullie onmiddellijk zullen weten dat dit goddelijke inspiratie is.

Weten jullie niet hoezeer Ik jullie bemin? Hoezeer jullie beschermd zijn onder de macht van jullie goddelijke Redder, die de wereld verlossing beloofde?

Mijn Tweede Komst is nabij en Ik verlang alle zondaars te redden, ongeacht hoe verduisterd  hun zielen zijn. Vergeet niet dat het door jullie toezegging zal zijn om Mij toe te staan jullie te leiden dat zulke arme zielen kunnen weggehaald worden uit de greep van de duivel.

Aarzel niet om Mijn oproep te beantwoorden, maar weet dat jullie voorzichtig moeten zijn hoe dat te doen. Ik moet Mijn leger zo opbouwen dat zij in het geheim kunnen samenkomen om zich als één geheel te verenigen, zodat zij Mij hun gebeden kunnen aanbieden.

Jullie moeten snel handelen en deze zielen zullen, eens zij Mijn kruistochtgebeden bidden, naar jullie getrokken worden.

Ik heb jullie hulp nodig, net zoals Ik Mijn apostelen en leerlingen nodig had toen Ik op aarde rondwandelde.

Kom nu. Wees niet bang. Luister niet naar hen die jullie uitdagen, die zich over jullie vrolijk zullen maken of een smet zullen werpen op Mijn heilig woord. Jullie tijd om Mij te dienen is gekomen. Sta moedig op en volg Mij. Ik zal jullie vullen met liefde en vreugde in jullie harten. Weldra zullen jullie geen twijfels meer hebben omtrent wie het is die jullie dat verzoek doet.

Ik dank jullie om Mijn oproep te beantwoorden. Ik zegen jullie en leid jullie altijd.

Jullie Jezus