610 - Een groot deel van de mensheid zal gezuiverd worden en zal dan klaar zijn voor het lang verwachte Tijdperk van Vrede.
Woensdag 7 november 2012, 21.28 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de hele wereld zal de veranderingen gewaar worden en terwijl elk land een stilte zal ervaren en een gevoel van verwachting, zullen velen toch niet begrijpen waarom dat gebeurt.

Het leven zal veranderen en voor diegenen die op Mij vertrouwen, jullie zullen veel hebben om naar uit te kijken in de toekomst.

Denk aan de wereld alsof het een levend persoon is die aan een vreselijke ziekte lijdt. Hij moet lijden, pijn voelen en de periode doorstaan tijdens dewelke de ziekte behandeld wordt door zijn dokter.

Bij veel mensen slaat de behandeling direct aan. Bij anderen gaat het trager. Bij nog anderen helemaal niet. Sommige patiŽnten hebben hoop en aanvaarden dat hun lichaam soms een pijnlijke behandeling nodig heeft voor het zich weer goed en gezond zal voelen.

De wereld lijdt onder een besmetting die veroorzaakt wordt door de invloed van Satan en zijn demonen die Gods kinderen bekoren, verleiden en overtuigen van het feit dat zonde niet bestaat.

Zij duiken van de ene geestelijke crisis in de andere. Hoezeer mishagen zij Mijn geliefde Vader. Hoeveel pijn zullen zij moeten doorstaan alvorens zij het leven kunnen leiden op de manier waarop Gods wetten het voorschrijven.

Eens de ziekte echter behandeld is en nadat de pijn verdwenen is, zal een groot deel van de mensheid gezuiverd zijn en klaar zijn voor het langverwachte Tijdperk van Vrede. Het Tijdperk van Vrede dat beloofd werd aan allen die de Goddelijke Onderrichtingen volgen, zal diegenen verwachten die zich in Mijn Ogen verlost hebben.

Aan ieder van jullie zal de Waarheid getoond worden. Dan zullen jullie in staat zijn om een onderscheid te maken tussen het afstotende van de zonde en de zuiverheid die vereist is om Mijn Glorievol Koninkrijk binnen te gaan.

Wanneer elke mens de Waarheid zal gezien hebben, zal niemand er nog aan twijfelen, maar niet allen zullen haar omarmen.

Het is tijd voor de mensheid om te zien wat er met de wereld gebeurd is door hebzucht, zelfzucht en eigenliefde. Er wordt geen aandacht besteed aan het welzijn van hen die ongelukkig zijn in het leven. En er is nog maar weinig belangstelling voor het menselijk leven.

Jullie moeten je arrogantie laten vallen, zo niet zullen jullie beroofd worden van alles wat jullie bezitten.

De verschillende leiders in verscheidene landen zullen de handen spoedig in elkaar slaan en voorbereidselen treffen om het Christendom in de hele wereld uit te roeien.

Omwille daarvan zullen bollen van vuur en bliksem op de wereld losgelaten worden om de slechten te straffen.

Toch moeten jullie beseffen dat veel van de kastijdingen die door Mijn Vader gepland werden, omwille van jullie gebeden verzacht zijn geworden.

Blijf sterk. Ga voort met Mijn Kruistochtgebeden en geef nooit de hoop op.

Jullie Jezus