609 - God de Vader: De hiërarchie van al de engelen in de Hemel verzamelt zich in deze tijd op de vier windhoeken van de aarde.
Dinsdag 6 november 2012

Mijn liefste dochter, de hiërarchie van al de engelen in de Hemel verzamelt zich in deze tijd op de vier windhoeken van de aarde. Zij bereiden zich nu voor op de hevige kastijdingen die op de mensheid zullen losgelaten worden.

Al deze dingen moeten plaatsvinden – stormen, oorlogen, hongersnood en dictaturen – en zullen de aarde treffen wanneer de strijd begint, zoals voorzegd.

De aarde zal in de vier windstreken van de aardbol beven en velen zullen geschokt zijn, want zij zullen nog nooit zoveel chaos voor hun ogen gezien hebben.

Jullie, Mijn kinderen, bevinden zich in de Eindtijd en de komende periode zal moeilijk zijn.

Diegenen onder jullie die Mij trouw zijn en al hun vertrouwen in Mij stellen zullen deze ontreddering weerstaan.

Veel veranderingen zullen nu losbarsten in de wereld en diegenen onder jullie die de waarheid kennen, wees dankbaar. Jullie zullen beseffen, terwijl dit alles het einde inluidt van de tijd zoals jullie hem kennen, het ook de tijd zal zijn, zoals voorzegd, die een nieuw begin aankondigt.

Dat wil zeggen: vrijheid, kinderen. Jullie zullen gezwind in Mijn armen worden opgenomen om de nieuwe verblijfplaats te verwachten die Ik voor jullie allen zorgvuldig heb voorbereid.

De tijden zullen voor velen hard om dragen zijn, maar alleen zij die de waarheid aanvaarden zullen volhouden en gedijen omdat zij zullen beschermd worden.

Mijn Zegel moet verdeeld worden. Mijn Liefde moet bekend gemaakt worden aan elk van Mijn kinderen, van elke religie, overtuiging en vooral aan diegenen die Mij niet kennen, zowel als aan diegenen die Mijn bestaan afwijzen.

Ik bereid Mijn leger voor in de Hemel, net zoals Ik Mijn leger op aarde voorbereid.  

Samen zullen wij de kwaadaardigheid bekampen, die op het punt staat om door elke natie opgelegd te worden aan hun hulpeloos volk.

Indien jullie opstaan en het merkteken van het Beest weigeren te aanvaarden, zal Ik jullie beschermen.

Centra, die in de loop der jaren door Mijn profeten werden georganiseerd, zullen oprijzen, elk  als een oase in de woestijn. Daar zullen jullie in staat zijn jullie trouw te belijden aan Mij, jullie Vader. Daar kunnen jullie samenkomen om te bidden voor de zielen die verloren zullen gaan onder de macht van de Antichrist.

Bid, bid, bid. Jullie tijd is vastgelegd en de Tweede Komst van Mijn Zoon zal spoedig plaatsvinden.

Alleen Ik, jullie geliefde Vader, ken die datum. Zelfs Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, kent hem niet.

Maar weet dit: hoewel jullie door deze en andere missies voorbereid worden, zal het plotseling aangekondigd worden, op een moment dat het voor velen te laat zal zijn zich om te keren. In plaats daarvan zullen zij weglopen.

Wees sterk, Mijn kinderen. Mijn plan bestaat erin het Beest te vernietigen en elk van Mijn kinderen te redden. Jullie gebeden kunnen Mij helpen elke kostbare ziel in veiligheid te brengen.

God de Allerhoogste