608 - De aarde zal kreunen van pijn terwijl de antichrist zijn intrede voorbereidt.
Maandag 5 november 2012, 18.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld moet zich nu voorbereiden op de grote veranderingen, die Ik toegelaten heb om de mensheid voor te bereiden op de Tweede Komst.

Veel werk is door Mijn geliefde volgelingen gedaan om miljoenen zielen te redden door de gebeden die Ik hun gegeven heb.

Mijn geliefde volgelingen, jullie trouw aan Mij, jullie Jezus, betekent dat jullie zielen aan Mij hebben overgeleverd die nu veilig zijn en die anders in de hel zouden geworpen zijn.

Jullie gebeden zijn zo machtig dat mettertijd, wanneer miljoenen meer Mijn boodschappen van liefde en hoop aanvaarden, miljarden zielen zullen gered zijn.

Mijn werk door jullie, Mijn leerlingen, redt dagelijks duizenden en duizenden mensen.

Daarom is het nodig dat jullie nooit toegeven aan twijfels die jullie uiteraard van tijd tot tijd overvallen en jullie zouden verhinderen om te bidden.

Nu moeten jullie luisteren.

Er zal nu veel gebeuren. De stormen zullen overal ter wereld toenemen en de aarde zal kreunen van pijn terwijl de Antichrist zijn intrede voorbereidt. Het zal niet lang meer duren voor hij zichzelf zal voorstellen.

Mijn dochter, blijf gefocust op het verspreiden van Mijn woord, ook al mogen vele obstakels op je weg komen.

Laat niets het doorgeven van Mijn boodschappen aan iedereen vertragen.

Het is niet het aantal mensen die het Boek der Waarheid of Mijn boodschappen zullen ontvangen die het verschil maken maar wel het aantal mensen die Mijn kruistochtgebeden bidden.

De gebeden zullen de macht van de Antichrist verzwakken.

Het zullen de kastijdingen zijn, die door Mijn Vader naar de aarde gestuurd worden, die de leiders en groepen zullen treffen die het aandurven Zijn kinderen pijn te doen.

De macht van God zal diegenen bedekken die Hem beminnen. De macht van God zal diegenen beschermen die zich bekeren. God, Mijn Eeuwige Vader, zal Zijn genaden blijven uitstorten totdat Zijn macht al Zijn kinderen op aarde bedekt en beschermt. Ga in vrede, hoop en liefde. Vertrouw Mij en alles zal goed zijn.

Jullie Jezus