606 - Weldra zal zonde niet meer bestaan. De gesel van de zonde zal tot het verleden behoren.
Zaterdag 3 november 2012, 19.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer zielen Mij afvallig worden en bezwijken voor de zonde, moeten zij Mij nooit vrezen.

Van zodra jullie zondigen, Mijn geliefde volgelingen, moeten jullie je onmiddellijk tot Mij keren.

Wees nooit beschaamd of verlegen om naar Mij toe te komen nadat jullie een zonde begaan hebben. Dat is de enige manier waarop jullie de kracht kunnen verkrijgen om opnieuw met Mij te wandelen.

Indien jullie je niet tot Mij richten, maar Mij integendeel mijden, dan zullen jullie verder verzwakken en jullie blootstellen aan de verleidingen die de duivel jullie elke dag zal voorschotelen.

Zonde is iets waarmee elk kind geboren wordt. De erfzonde moet verdelgd worden door het Sacrament van het Doopsel. Maar zelfs dan zullen de zielen nog altijd bekoord worden en dat zolang de mensheid onder de heerschappij van Satan blijft.

Jullie van zonde bevrijden is eenvoudig. Ten eerste zullen jullie in je hart weten wanneer jullie gezondigd hebben. In de wereld van vandaag zijn er veel mensen die de zonde van zich afzetten als zijnde onbelangrijk. Toch, indien de mensen openlijk zouden toegeven hoe zij zich voelen na gezondigd te hebben, zouden jullie merken dat hun innerlijke vrede verscheurd is.

Zonde wordt door de meeste zielen aangevoeld totdat zij zo verduisterd geworden zijn dat alleen zonde hun begeerten nog kan bevredigen. Dat is de reden waarom jullie bij God om vergeving moeten vragen, telkens wanneer jullie gezondigd hebben. Als jullie dat niet doen zal de zonde in jullie beginnen woekeren en jullie zullen het moeilijker vinden om aan de bekoringen te weerstaan.

Wanneer jullie berouw voelen in je harten, roep dan tot Mij, jullie geliefde Jezus, om jullie te helpen.

Er bestaat geen zonde die niet kan vergeven worden, met uitzondering van de zonde van godslastering tegen de Heilige Geest. Roep Mij altijd tot jullie hulp, ongeacht hoe beschaamd jullie zijn omwille van de zonden die jullie bedreven hebben.

Mijn Hart gaat uit naar al Gods kinderen. Jullie zijn Zijn kostbare schepping en Hij bemint jullie allen ondanks jullie zonden. Bestrijd de zonde door vergeving te vragen elke keer dat jullie zondigen.

Weldra zal zonde niet meer bestaan. De gesel van de zonde zal tot het verleden behoren.

Jullie Jezus