605 - De Maagd Maria: Richt jullie tot mijn Zoon en vraag Hem om jullie naar Zijn Grote Barmhartigheid te leiden.
Vrijdag 2 november 2012, 14.00 u.

Mijn kind, de duisternis die over de aarde valt zal op verschillende manieren worden waargenomen.

Ingevoerde wetten die de familiale eenheid verdelen, zullen het bewijs zijn van de invloed die de duivel in jullie regeringen heeft.

De ingevoerde wetten om abortus te vergoelijken, breken het Hart van Mijn Vader. Niemand heeft het recht om Gods Schepping te belemmeren, toch is het juist dat wat de mensheid dagelijks doet, zonder enige blijk van schaamte of schuld. 

Mijn kind, je moet hard bidden voor de redding van de mensheid, want zeer binnenkort zal zij in twee delen verdeeld worden; zij die God trouw blijven en zij die Hem verwerpen. Broeder zal van broeder gescheiden worden, buren zullen verdeeld zijn en families zullen zich in twee splitsen. Deze tijd werd voorspeld.

Om te verzekeren dat God zoveel mogelijk zielen kan redden, zal Hij hun vele gelegenheden schenken om terug naar Hem te komen.

Bid nu voor jullie families, jullie vrienden en buren voordat de laatste scheiding plaatsvindt.

Dan zal de dag van Mijn Zoons Tweede Komst zeer nabij zijn.

Mijn kinderen, jullie zijn zo verward. Die verwarring en leegheid van ziel is te wijten aan gebrek aan geloof in God. Geen enkele ziel kan overleven zonder de Liefde van God in hun hart.

Zij zijn als lege vaten die ronddobberen in de zee zonder enig idee omtrent hun laatste bestemming. Doelloos drijven zij rond in een uitgestrekte leegte waar niets bevredigt, waar niets ter wereld hun ware vrede kan geven.

Richt jullie tot Mijn Zoon en vraag Hem jullie naar Zijn grote barmhartigheid te leiden en Hij zal jullie de vrede schenken die jullie verlangen. Al wat jullie moeten doen is erom vragen.

Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, jullie naar Mijn Zoon te brengen. Ik zal jullie leiden en altijd beschermen op elke stap van de weg.

Jullie geliefde Moeder

Koningin van Vrede

Moeder van Redding